Flyselskap

Drivstoff tillegg hos SAS endrer navn fra 1. september

SAS

SAS har bestemt at med virkning fra 1. september skal drivstoff-tillegget få et nytt navn. Nå heter det innenlands avgift og internasjonal avgift. SAS følger nå i andre flyselskaps fotspor og endrer navnet på det kontroversielle drivstoff tillegget til “innenlands- og internasjonale avgifter”. Det betyr at det vil være en kostnad på reiser både på innenlands- og utenlands billetter med selskapet. Drivstoff-tillegget har så langt blitt identifisert i “pris-feltet” på billetten med en spesiell “YQ”. Denne identifikatoren er valgt opprettholdt men teksten foran beskrive beløpet vil bli endret.

SK YQ

 

Flere selskaper med høy reise aktivitet har gjennom den senere tid kritisert drivstoff-tillegget, som ikke nødvendigvis har fulgt utviklingen i drivstoffprisene. Flere har kalt det en automatisk pris skrue som har SAS kunne bruke for å regulere prisene forg eget godt befinnende. SAS forklarer endringen av navnet på den avgiften som det være mer nøyaktig for hva det faktisk dekker.
“Vi gjør det av praktiske grunner. Navnet tilsier for noen av kostnadene som anklagen gjelder både for passasjerbefordring, som for eksempel miljøkostnader. Tidligere har “drivstoff tillegg” også dekket miljøkostnader. Det er derfor vi tror at bedre å bruke et navn som er mer nøyaktig “, sier pressesjef Mariam Skovfoged i SAS i Danmark.

Fra drivstoff-tillegg til avgift

At ordet drivstoff tillegget forsvinner fra SAS ordboken gjør i utgangspunktet ikke noe for prisene. SAS understreker at navneendringen ikke endrer prisene til kundene.
“Tillegget er uendret, så det kommer ikke til å koste våre kunder ekstra. Det er bare navnet, vi endrer “, fortsetter Mariam Skovfoged.
Endringen innebærer at begrepet “surcharge” endres til “fee” og forklarer SAS følgende:
“Vi tror at internasjonal avgift som begrep er mer riktig i dette tilfellet siden det inneholder mer enn drivstoff”, sier pressesjefen. Ifølge online ordboken betyr “tillegg” oversatt fra engelsk til norsk noe overpris, ekstra skatt eller avgift, mens “avgift” som skal oversettes med avgift, avgift eller gebyr.

I alle fall skal reisende med SAS fortsatt betale opptil 150 kroner i gebyr for innenlands- og intra skandinaviske reiser. For reiser innen Europa  290 kroner og 1010 kroner på interkontinentale ruter.