Flyselskap

Konkurransetilsynet aksjonerte mot FlyViking

VIKING AIR

Konkurransetilsynet slo tirsdag (06 sept 2016) ettermiddag til mot kontoret til det nye norske flyselskapet FlyViking og gjennomførte en razzia. Målet var bevissikring og inspeksjon i følge avisen Nordlys.

Avisen skriver at politiet i Lyngen også var med på å få tilgang til kontorene hvor Ola Giæver driver arbeidet med å etablere det nye flyselskapet. Mistanker fra tilsynet rundt FlyVikings anbudstilbud på kortbanerutene i Nord-Norge er bakgrunnen for at Giæver fikk besøk i dag.

Tilsynet bekrefter – FlyViking

– Jeg kan bekrefte at vi driver bevissikring og inspeksjon hos det aktuelle selskapet. Dette knytter seg til mistanke om brudd på konkurranselovens paragraf 10 om konkurransebegrensende samarbeid, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese hos Konkurransetilsynet til Nordlys.

Det var i slutten av august at Giæver uttalte til NRK at hadde hatt møter og samtaler med det danske flyselskapet Danish Air Transport, DAT, i Danmark. Hovedhensikten med møtene var drøftelser rundt anbud på ruter i Nord-Norge og en fordeling av disse.

Flyselskapgründeren trakk senere tilbake sine uttalelser og mente NRK hadde misforstått og vridd hans svar på spørsmål fra journalisten. Både FlyViking, DAT og Widerøe har innlevert tilbud om å fly på rutene i Nord-Norge. Som svar på at tilsynet gjennomførte rassiaen mot selskapets kontorer i dag skriver Giæver på sine Facebook-sider:

“Helt ok at dem kom, vi har intet å skjule! Sannheten kommer nok for en dag, bra er det og spekulasjoner stoppes!”