Flyselskap

Widerøe dobler frekvensen mellom fjord og nord

Fjord og Nord

Fra sommerprogrammet som starter 26. mars dobler flyselskapet kapasiteten mellom fjord og nord og innfører én ekstra daglig rundtur, med unntak av lørdager, mellom Bergen og Tromsø. Fra midtsommerprogrammet vil ruten stoppe i Bodø på vei nordover og sørover alle ukedager.

Vi er svært glade for frekvensøkningen mellom Bergen og Tromsø. Vestlandet generelt og Bergen spesielt er viktig for mange næringer i Tromsøregionen. Fiskeri, havbruk, marin bioteknologi, reiseliv, olje og offshore samt forskning og utvikling er alle næringer der vi har et utstrakt samarbeid. Flere frekvenser vil gjøre dette samarbeidet enda enklere, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, Tromsø Næringsforening.
Cross-over av olje og gass, fornybar energi, sjømat og øvrig maritime næringer er blant de mest benyttede uttrykkene nå, forteller Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd. Som forteller at de to regionene møtes jevnlig for samarbeid. – Alle er vi enige om at det er havet vi skal leve av fremover. På en eller annen måte, avslutter han.

Tilpasset fjord nærlingslivet

Den nye ruten er bedre tilpasset næringsrelaterte reiser og muliggjør dagsmøter i de to byene. Ruten er også tilpasset videreforbindelser til Finnmark og Widerøs destinasjoner i Sogn og Fjordane.

3. april er oppstartsdato for den nye ruten som sømløst binder Tromsø sammen med Vesterålen og Lofoten. Et helt nytt reisemøsnter som igjen gir gode muligheter for økt turisme og næringsaktivitet.

wideroe.no