Flyselskap

KLM: Klimapåvirkning stopper ikke nordmenn fra å fly

Klimapåvirkning

Dette kommer frem av en ny undersøkelse utført av Ipsos på vegne av KLM. Undersøkelsen tar for seg hvordan nordmenn ser på flyindustriens påvirkning på miljøet.

– Økt flytrafikk i Norge og globalt fører til mange positive effekter, både innenfor handel, integrering og internasjonale relasjoner. Samtidig er KLM klar over at flytrafikken har en påvirkning på klimaet som man ikke kan lukke øynene for, sier Paul Terstegge, Nordenssjef for Air France-KLM.

Nordmenn flyr mer enn noen gang før, og trenden ser ut til å fortsette. Nær 7 av 10 svarer at de kommer til å reise like mye med fly i fremtiden, til tross for påvirkningen dette har på miljøet. I undersøkelsen svarer 45 prosent at de anser fly som et miljøproblem. Blant menn mener nær halvparten (46 prosent) at fly ikke er et miljøproblem, men kun 29 prosent av kvinnene er enig.

Selv om nær halvparten mener at fly er et miljøproblem, svarer 64 prosent at de aldri får dårlig samvittighet for miljøet når de bestiller en ny flyreise. 9 av 10 svarer at tilgangen på nasjonale og internasjonale flyreiser er nødvendig, selv om det påvirker miljøet. Flesteparten av nordmenn reiser med fly mellom 2-5 ganger i året.

– Mange har vendt seg til den nåværende tilgangen på flyreiser, og tross flyets påvirkning på klimaet er det tydelig at majoriteten ser et behov for den tilgangen som flyet innebærer. Derfor er det viktig at bransjen fortsetter å stå på for å minske flyets klimapåvirkning – blant annet gjennom å øke bruken av fornybart biobrensel, sier Terstegge.

Klimapåvirkning og biodrivstoff

Markedet for biodrivstoff er fortsatt ungt, noe som innebærer at tilgangen er lav og at biodrivstoff er mange ganger dyrere enn fossilt drivstoff. KLM var i 2011 det første flyselskapet som fløy med biodrivstoff på en kommersiell flyreise. Etter dette har KLM gjennomfør flere prosjekt for å øke bruken og etterspørselen etter denne type drivstoff. Blant annet var KLM en bidragsyter til at Oslo Lufthavn Gardermoen var den første flyplassen som forsynte biodrivstoff fra sitt sentrale tankanlegg fra januar 2016. I dag flyr alle fly som tankes på Oslo Lufthavn Gardermoen med en blanding av biodrivstoff på tanken

– KLMs utgangspunkt er at det er avgjørende for flyindustriens fremtid at det fossile drivstoffet på sikt fases ut. Derfor satser vi mange ressurser på å øke bruken av biodrivstoff. Siden september 2016 har alle KLMs flyreiser fra Los Angeles til Amsterdam hatt innblandet biodrivstoff på tanken, noe som innebærer en betydelig reduksjon i utslipp per passasjer, forklarer Terstegge.