Flyselskap

KLM: Prispress hindrer miljøvennlig flyvning

Nordmenn mener at det er flyselskapene, politikerne og internasjonale luftfartsorganisasjoner som i størst grad er ansvarlig for å gjøre luftfarten mer miljøvennlig, mens forbrukernes ansvar vektlegges i betydelig lavere utstrekning. Kun 5 prosent nordmenn velger flyreise basert på flyselskapets miljøprofil. Tallene kommer fra en undersøkelse om nordmenns syn på luftfartens miljø- og klimapåvirkning, som KLM står for i samarbeid med Ipsos.

–Prispresset i flybransjen gjør det vanskelig for flyselskapene å gå videre med ambisiøse tiltak for å minske flyets miljø- og klimapåvirkning. Fremfor alt vil det være vanskeligere for flyselskapene å investere i kostbare tiltak, som for eksempel økt bruk av bærekraftig biodrivstoff fordi det er flere ganger dyrere enn vanlig flydrivstoff.

Paul Terstegge, nordisk sjef for Air France-KLM. 

 

I følge undersøkelse mener nordmenn at det er flyselskapene som har størst ansvar for å minske luftfartens klimapåvirkning, etterfulgt av internasjonale luftfartsorganisasjoner, og politikere på europeisk nivå. Kun 11 prosent av respondentene mener at forbrukerne har noe ansvar, mens 6 av 10 nordmenn oppgir at de aldri får dårlig samvittighet for miljøet når de bestiller flyreiser.

Prisen på flybilletten 74 %
Flyselskapets servicenivå 14 %
Hvilken mat som serveres på flyet 3 %
Flyselskapets bærekraftighet 5 %
Annet 4 %

Prispress kan motvirkes politisk

KLM mener at det trengs sterkere politisk lederskap for å bidra til en mer miljøvennlig luftfart, som også en betydelig del av respondentene i undersøkelsen løfter frem. Fremfor alt er det behov for et klart økonomisk insentiv til å fly mer bærekraftig og øke bruken av biodrivstoff. Her spiller politikerne en viktig rolle, sier Paul Terstegge.

Biojetfuel kan minske flyets fossile karbonutslipp med opp i mot 80 prosent, og er en effektiv måte å minske luftfartsutslipp på da det kan anvendes i eksisterende fly. I dag er biojetfuel opp mot to-tre ganger så dyrt som fossilt drivstoff. Den høye prisen gjør det vanskelig for flyselskapene å omstille seg til fornybart drivstoff og samtidig beholde sine kunder – spesielt ettersom det ikke finns noen skattelettelse for biodrivstoff i luftfarten, slik som det gjør i veitransporten.

prispress
Prosess for utvinning av biodrivstoff: fra innsamling av ressurser, omdannelse til væske, raffinering, og transportering ut til flyplasser. KLM jobber for å øke produksjonen.

Biojetfuel viktig for KLM

KLM satset for flere å siden på å stimulere utviklingen og etterspørselen etter biojetfuel. Den høye prisen på biodrivstoff støttes av penger som KLM har samlet inn gjennom KLM Corporate BioFuel Programme, der bedrifter som Heineken, Accenture samt det nederlandske infrastruktur- og miljødepartementet gir økonomisk støtte til overgangen til biodrivstoff.

I dag flyr alle fly som tankes på Oslo Lufthavn Gardermoen med en blanding av biodrivstoff på tanken. Avinor tilbyr i samarbeid med Air BP og SkyNRG alle flyselskaper som trafikkerer Oslo Lufthavn biodrivstoff distribuert gjennom det sentrale tankanlegget. KLM var et av flyselskapene som var med på å levere biodrivstoff ved oppstart.