Flyselskap

Forbedret mars-tall for flyselskapet SAS

Helgetilbud landingsrettigheter forbedret mars-tallene

SAS fraktet 2,5 millioner passasjerer i mars, en økning på 8,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. SAS forbedret mars tallene.

SAS la fredag fram passasjertallene for mars. I tillegg til en økning i antall passasjerer, viser tallene at fyllingsgraden var på 69,8 prosent, ned 1,6 prosent.

Selskapet hadde en nedgang i marginen (yield) på tre prosent og en nedgang på fem prosent i inntekt per tilgjengelig setekilometer, justert for valuta. Nominelt holdt yielden seg uendret.

Påske effekt – forbedret mars

Gitt at dette er tall uten påsketrafikken, klarte selskapet å holde hjulene godt i gang. Kapasiteten økte med hele 12,2 prosent mot mars i fjor, mens trafikken økte med 9,7 prosent.

SAS hadde en fyllingsgrad på 69,8 prosent i mars, en marginal nedgang på 1,6 poeng mot fjoråret. Selv om SAS kom seg godt gjennom mars, er det liten tvil om at hele luftfartsbransjen er under press.Selv om SAS kom seg godt gjennom mars, er det liten tvil om at hele luftfartsbransjen er under press.Selv om SAS kom seg godt gjennom mars, er det liten tvil om at hele luftfartsbransjen er under press.

SAS skriver i rapporten at yield (marginene) er på «historisk lave nivåer», og at situasjonen er forverret av en økning i drivstoffpriser og en uheldig utvikling i svenskekronen mot dollar.

%d bloggere liker dette: