Bonus Program

Tilbud utløper 15.april: Helseforsikring med 500 CashPoints fra Vertikal Helse

Helseforsikring

Som Norwegian Reward medlem kan du bestille Vertikal Helseforsikring til en gunstig pris.

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang og oppfølgingen varierende. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen når du trenger det.

Norwegian Reward gir deg 10 % CashPoints* ved bestilling av helseforsikring fra Vertikal Helse, kun kr 219 pr. måned for voksne og kr 110 pr. måned for barn.

 

Ved bestillinger i perioden 30. mars til 15. april får du i tillegg 500 CashPoints*.

Her kan du lese mer om Norwegian Rewards.

 Helseforsikring med små bokstaver

  • Ingen krav til helseerklæring
  • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager
  • Garantert operasjon/behandling innen 20 virkedager
  • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
  • Tilgang til noen av verdens ledende sykehus og medisinske eksperter
  • Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
  • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
  • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
  • Kontakttelefon for alle våre kunder mellom 08.00 – 20.00

Om Vertikal helse

Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift som tilbyr et bredt spekter av tjenester. Vi er Norges største leverandør av helseforsikring og tilbyr også andre helsetjenester til private, bedrifter og organisasjoner.

Vertikal Helse er i stadig utvikling i et nytt og spennende marked. For å nå våre mål følger vi aktivt med på den medisinske forskningen, og holder oss oppdatert med hensyn til utviklingen innen helsesektoren. Vår bedriftskultur er preget av kunnskap og kompetanse – som vår kunde er du i de beste hender.

Vertikal Helseassistanse AS ble startet i 1998 for å tilby helseforsikring til bedrifter, organisasjoner og kommuner. Hensikten er å bidra til redusert sykefravær og kortere ventetid i helse-Norge. Vertikal Helse har utviklet seg til å bli Norges ledende leverandør av helseforsikring og er den største private innkjøperen av helsetjenester. 15. april lanserte vi Vertikal Tannforsikring til våre bedriftskunder.
Pr. 29. april 2016 er selskapet eid 100% av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.