Flyselskap

Overbooking: Hva kan jeg kreve i kompensasjon, hvis jeg nektes å fly grunnet overbooking?

overbooking

 

Overbooking. Som ved frivillighet har du alltid krav på refundert billett eller ombooking til neste ledige fly. I tillegg har du krav på en økonomisk kompensasjon basert på faste satser.

Disse varierer med reiselengde:

  • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • 600 euro for alle øvrige flyginger

Overbooking & kompensasjon

Hvis du blir sendt på et senere fly raskt nok, kan imidlertid denne kompensasjonen bli redusert med 50 prosent. Dette kan skje dersom ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flytiden med mer enn:

  • 2 timer ved flyging opptil 1.500 km
  • 3 timer ved flyging innenfor EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1.500 og 3.500 km
  • 4 timer for alle øvrige flyginger

Forbrukerrådet har laget en tjeneste hvor du kan plotte inn flyreisen din og antallet timer du er forsinket til reisemålet ved ombooking, og deretter får se beløpet du har krav på.

 

Norske selskaper erkjenner overbooking

Informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS sier at overbooking praktiseres i varierende grad.

– Overbooking av fly er ikke uvanlig i luftfarten. I utgangspunktet er det et problem for både kunder og flyselskaper at passasjerer ikke møter til sine flyvninger. Kunder som gjerne skulle hatt plass på en bestemt avgang, får ikke det, og flyselskapene taper penger på at ikke alle flysetene blir solgt, begrunner han det med.

– Det kan også være andre årsaker, som vær, tekniske eller operasjonelle årsaker, som gjør at et fly som settes inn på en rute, har færre seter enn den opprinnelige avgangen.

Johansen påpeker at det er svært sjelden noen må nektes ombordstigning, og at situasjonen i slike tilfeller skal løses ved gaten, og ikke om bord i flyet.

Norwegian hevder i en e-post at overbooking normalt ikke skjer, men at det i svært sjeldne tilfeller kan forekomme.

Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, sier at det skjer, men sjelden, at fly overbookes hos dem.

Ifølge Brandvoll har de i Widerøe et system der flypersonell og bonuskunder har forrang, foran eksempelvis lavprispassasjerer, i en situasjon hvor noen ikke får plass på flyet.