Article

Snøskredfaren påskeaften og 1. påskedag

snøskredfaren

I de aller fleste varslingsregionene ligger skredfaren fortsatt på 2- moderat og det er lokalt ustabile forhold i fjellet. Unntaket er regionene Hallingdal og Vest-Telemark hvor skredfaren er 1- liten. -Det er all grunn til å lese snøskredvarselet nøye før du legger ut på tur. Så langt har det stort sett gått bra i påsken, men vi har registert at det har gått enkelte skred. De har løsnet enten av seg selv eller av skiløpere sier Tommy Skårholen, vaktleder ved Snøskredvarslingen i NVE.

I høyden er det fersk fokksnø som fører til lokalt ustabile forhold. Problemet finnes i alle varslingsregionene etter at vind har blåst snø inn i leheng, og kan føre til at det løsner tørre flakskred. Under mildværsgrensen og i bratte solvendte sider kan løssnøskred løsne av seg selv. Vær obs på at skavler svekkes av sol og mildvær, hold deg på trygg grunn. Skavlbrudd kan også føre til utløsing av skred i fjellsiden under. I Vest-Finnmark og Jotunheimen gjør vedvarende svake lag situasjonen mer komplisert.

Snøskredfaren skyldes fokksnø

-Noen steder kan vekten av en skiløper være nok til å løse ut skred i fersk fokksnø. Forholdene varierer lokalt så gjør vurderinger av snødekket underveis og ta konservative sporvalg. Vedvarende svake lag er mer utfordrende. I Vest-Finnmark har et kankornlag ligget under bærende skare og fokksnø, men oppvarming av snødekket i bratt solvendt terreng kan føre til at det blir mer aktivt. Det er veldig krevende å forholde seg til. Vedvarende svake lag kan du lese om under Snøskredskolen på varsom.no sier Skårholen.

I Nordenskiöld Land på Svalbard er situasjonen uendret. Det finnes fokksnø i vestvendte leområder som enkelte steder kan løses ut av en enkelt skiløper. Det skal mer til for å løse ut skred i de svake lagene her, men husk at en snøskuter tilfører snødekket stor tilleggsbelastning.

-Gå inn på varsom.no og les skredvarslet nøye. Sett deg inn i skredproblemene og ferdselsrådene, og bruk det aktivt i planleggingen av turen. Husk også at faregrad 1- liten ikke er det samme som at det ikke kan gå skred. Små skred kan få store konsekvenser nær terrengfeller og i eksponert terreng, sier Skårholen.