Flyselskap

Nye Avinor Oslo lufthavn offisielt åpnet

Nye Avinor Oslo

Klokken 12.00 torsdag ble nye Oslo lufthavn offisielt åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Norges hovedflyplass har åpnet på budsjett og i rute. Den nye kapasiteten er på ca. 32 millioner passasjerer årlig.

Representanter fra regjeringen, norsk luftfart og andre spesielt inviterte var i dag samlet til den offisielle markeringen på Oslo lufthavn. Rett før klokken 12.00 ble Norges hovedflyplass offisielt åpnet da samferdselsministeren og konsernsjefen i Avinor knyttet to bånd sammen, for å markere at «Avinor knytter Norge sammen». Solvik-Olsen fortalte de fremmøtte at Norges hovedflyplass er viktig for hele nasjonen:

– Norge er avhengig av en velfungerende hovedflyplass. Nå har vi fått en stor internasjonal flyplass hele nasjonen kan være stolte av. Dette er et statlig prestisjeprosjekt som har åpnet i rute og på budsjett, og Avinor har god grunn til å være stolte av jobben som har vært gjort med utbyggingen, sier Solvik-Olsen.

Takker alle ansatte

Siden byggestarten våren i 2011 har man hatt fokus på at utbyggingen ikke skulle gå på bekostning av de reisende og flyselskapene. Det har vært en krevende øvelse ettersom Oslo lufthavn har opplevd trafikkvekst hvert år, og passerte 25 millioner reisende i 2016.

– Dette er en viktig dag for norsk luftfart og vi er veldig stolte av nye Oslo lufthavn, og vi er glad for at dette er levert på riktig tid, på budsjett og med høy kvalitet. De mange tusen som har jobbet dag og natt siden byggevedtaket våren 2011 fortjener en stor applaus, sier styreleder i Avinor, Ola Mørkved Rinnan.

Økt norsk konkurransekraft

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen har fulgt utbyggingsprosjektet tett gjennom hele prosessen og han er svært fornøyd med resultatet. Han mener Norge nå har fått en flyplass som kommer hele landet til gode.

– Vi har investert 14 milliarder kroner i utvidelsen og dette kommer til å gi Norge økt konkurransekraft internasjonalt. For Norge er det viktig med et velfungerende knutepunkt som Oslo lufthavn, og overskuddet bidrar til å finansiere det øvrige luftfartsnettet i hele Norge, sier Falk-Petersen og legger til:

– At utbyggingen er gjennomført nesten uten at reisende har merket noe, og at Oslo lufthavn er kåret til Europas punktligste lufthavn tre ganger i perioden, er noe vi er veldig stolte av.

Større plass til gode opplevelser

Økt trafikk og en prognose som tilsier økt vekst i årene som kommer er bakgrunnen for utbyggingen, og med nesten dobbelt så stor plass i terminalen håper lufthavndirektør Øyvind Hasaas at de reisende skal få en flyplass de er fornøyd med og stolte av.

– Dette er en dag vi har gledet oss til i mange år og nå kan vi endelig si at vi offisielt har åpnet. Nå er det rom for gode opplevelser, med bedre plass, flere serveringssteder og flere butikker. Vi tilbyr nå enda bedre fasiliteter til flyselskapene og forhåpentligvis betyr det flere direkteruter til store og viktige markeder i verden, sier han.

Følg med skiltingen og skru av autopiloten

Lufthavnen har nå blitt nesten dobbelt så stor, fått nye navn på gatene og store nye arealer. Det betyr at reisevante nordmenn bør skru av autopiloten og følge litt ekstra med på skiltingen.

– Det er mye som er nytt og det er viktig at man orienterer seg godt både før ankomst til flyplassen og når man er her. Gjennom resten av 2017 vil det fortsatt være enkelte byggearbeider, og vi kommer til å presentere flere nye og spennende butikker og restauranter i månedene som kommer. Målet er at reisende og våre øvrige samarbeidspartnere på flyplassen skal bli fornøyde med oss og stolte av flyplassen sin, avslutter Øyvind Hasaas.