Flyselskap

Dansk Høyesterett: SAS er ikke “Herre over været”

Dansk Høyesterett

 

Dansk høyesterett har satt ned foten for passasjerer som krever erstatning for forsinkelser som flyselskapet ikke kan lastes for. – En svært viktig avklaring, mener SAS. Det skriver Aftenposten tirsdag.

Forbruker rettigheter, klager og kompensasjoner er blitt mer vanlig enn flymat. Flyselskapene kan lastes for mye, men været har de ikke herredømme over. Det mener Høyesterett i Danmark også som har gitt SAS medhold i at selskapet ikke skal utbetale erstatning i en sak som gjelder forsinkelser som er vær relatert.

At kravet skulle avvises var slett ikke opplagt. De som krevde erstatning vant frem både i byretten og landretten (Lagmanns-retten). Men da SAS anket til Høyesterett ble utfallet snudd. SAS fikk medhold i at dårlig vær er en ekstraordinær omstendighet.

Viktig prinsipp avklaring

– Dette er en veldig viktig avklaring. Kapteinen satte sikkerheten foran alt annet, slik reglene alltid er. Da ville det vært urimelig at selskapet skulle bli straffet økonomisk for en forsinkelse som har en slik årsak, mener informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Saken hadde sitt utspring i en klassetur for en gjeng danske elever til USA. Flyet de reiste med, var 3 timer og 43 minutter forsinket da det forlot København. Det medførte at klassen ankom forsinket til sitt bestemmelsessted Washington. Bakgrunnen for situasjonen var at flyet som skulle frakte klassen fra København hadde vært rammet av uvær i USA, før det returnerte til Danmark.

Kraftig uvær gjorde at flyet ikke kunde lande i Washington, men tok i stedet sikte på å lande i Baltimore. Like før flyet skulle gå ned der slo lynet ned i flyplassens kontrolltårn. Derfor valgte kapteinen å ta flyet videre til Philadelphia.

Dermed oppsto det en følgeforsinkelse på fire timer som rammet skoleklassen.

Siden avgangen var mer enn tre timer forsinket, mente de 24 elevene at de hadde krav på EUs standardkompensasjon for så lange flyreiser – EUR 600 (NOK 5 700) for hver av elevene.

Dansk Høyesterett snudde saken

Da SAS nektet dem rett til kompensasjon, gikk elevene til sak mot SAS, og mente at flyselskapet burde ha rukket å sette inn et erstatningsfly fordi det flyet de skulle reise med ble så forsinket.

Dette synet ga både byrett og senere også landsrett dem medhold i, og mente SAS måtte betale kompensasjon for forsinkelsen fordi det ikke var åpenbart at været var årsaken.

Siden dommen ble avsagt i Høyesterett, vil den danne presedens for andre tilsvarende saker både i Danmark og i andre EU-land. Erstatningsreglene er nedfelt i en EU-forordning. Norge er en del av dette regelverket via vårt EØS-medlemskap.

Kilde: Aftenposten