Article

Personer som mister passet kan nektes nytt pass

kan nektes

Mister du passet ditt tre ganger, risikerer du å måtte vente mange år på et nytt. 33.000 norske pass stjeles eller mistes hvert år. Nå skal misbruket stanses.

33.000 i året er et altfor høyt tall, slår Politidirektoratet fast. Politiet strammer derfor inn reglene for utstedelse av nye pass til dem som roter bort passet sitt, skriver Dagbladet.

10. februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine. Mister du to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel i posten. Mister du det for tredje gang kan du bli nektet nytt pass.

Kan nektes

– Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom «passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse», sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Også reglene for nødpass strammes inn etter at folk heller kjøper nødpass i stedet for å stille seg i passkø hos politiet

– Vi har tidligere hatt situasjoner der folk kjøper nødpass for en konkret reise på Gardermoen i stedet for å stille seg i lange passbestillingskøer i Oslo. Og så gjør de dette hver gang de reiser. Det er det nå blitt satt en stopper for siden dataanlegget varsler om forhistorien. Nødpass skal ikke være en snarvei gjennom systemet, sier Hessenschmidt.

Pass på alle utenlandsreiser

Politiet anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Grensekontroll på indre Schengen-grenser kan bli innført på kort varsel.

Samme navn i billett og pass

NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn.

 

God tur !