Flyspråk

Dette er Yield, Fyllingsgrad og Setekilometer

wetlease fyllingsgrad

Yield, fyllingsgrad og setekilometer

Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg.

Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre.

Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer.

Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene.

Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden.

Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK).