Article

Mobilselskapene må informere bedre om farene ved fri roaming

Flytoget app Mobilselskapene må informere bedre

Selv om man nå kan bruke mobilen som hjemme når man er på reise i europeiske land, kan ekstraregningen bli høy. Forbrukerombudet krever bedre informasjon.

De fleste mobilselskapene har latt kundene bruke telefonen i europeiske land med samme vilkår som i Norge i ett års tid allerede. Torsdag 15. juni trådte imidlertid lovverket på plass som gjør det ulovlig for mobiltilbyderne å ta mer betalt for mobilbruk i EU- og EØS-land enn i Norge. Dette gjelder både samtaler, tekstmeldinger og databruk.

Det finnes imidlertid begrensninger i regelverket for såkalt fri roaming som forbrukerne har krav på å vite om, påpeker forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Mobiloperatørene har fått frist til tirsdag 20. juni med å kommunisere tydelig til forbrukerne om begrensningene for fri roaming i all markedsføring.

Haugseth viser blant annet til at reglene for eksempel ikke gjelder for samtaler fra Norge til EU- og EØS-land. Dermed er det en risiko for at samtaler fra Norge til utlandet koster det samme som tidligere.

Mobilselskapene må informere bedre

– Vi er blitt kontaktet av flere forbrukere som har trodd at Europa nå har «én pris» overalt, og som dermed har fått overraskende høye regninger. De reagerer på at denne vesentlige begrensningen ikke er kommunisert til dem, sier Haugseth.

Forbrukerombudet minner norske mobilbrukere på at de nye reglene ikke gjelder på cruiseskip og ferger som bruker egne satellitter for mobilsignaler. Slik mobilbruk kan være svært dyr, og det er derfor viktig at forbrukerne får god informasjon om begrensningen til havs, påpeker Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet minner også om at det fortsatt er lov, slik noen operatører gjør, å tilby abonnementer med fri databruk, men med restriksjoner for hvor mye man kan surfe i utlandet.