Flyselskap

Velg kollektivt til Oslo lufthavn i sommer

flytrafikk i april velg kollektivt

Grunnet begrenset parkeringskapasitet på Norges hovedflyplass oppfordres de reisende til å velge kollektivtransport de neste ukene.

Avinor Oslo lufthavn disponerer 18500 parkeringsplasser på Gardermoen. Denne sommeren har pågangen vært ekstra stor. Det nærmer seg nå fullt på alle parkeringsplasser.

– Vi oppfordrer de reisende til å bruke kollektivtransport til og fra Oslo lufthavn i de to sommerukene vi har foran oss, da vi ikke lenger kan garantere tilgjengelige parkeringsplasser.

Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsrådgiver, Oslo Lufthavn.

Velg kollektivt -p-plassene er fulle

Det er flere grunner til at situasjonen har blitt som den har.

– Det er flere reisende med fly i år enn tidligere, samtidig som vi har noen færre parkeringsplasser tilgjengelig enn i fjor, forklarer Vangstein.

– Videre har Bane NOR foretatt større anleggsarbeider på jernbanen. Arbeidet startet 24. juni og vil vare til 6. august. Dette har ført til at flere togruter til og fra Oslo lufthavn er innstilt og vi opplever at flere reisende har valgt biltransport til lufthavnen.

Til tross for anleggsarbeidene på jernbanen går det tog til og fra Oslo lufthavn flere ganger i timen, både NSB og Flytoget har faste ruter. I tillegg går flybussene og rutebussene som normalt.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende, men ønsker å være tidlig ute slik at man ikke kommer til Oslo lufthavn uten å få tak i parkeringsplass. Ønsker man likevel å parkere, anbefaler vi at man forhåndsbestiller parkeringsplass på avinor.no/parkering slik at man sikrer seg plass før man ankommer.

– Slik det ser ut nå regner vi med at de verste utfordringene gir seg innen utgangen av juli, men inntil da håper vi de reisende ser på alternative transportløsninger før de skal ut og fly i sommer, avslutter Vangstein.

Forhåndsbestill din parkeringsplass her