Flyselskap

Avinor bygger verdens største sjømatsenter på Gardermoen

sjømatsenter

Avinor skal bygge verdens største sjømatsenter- og terminal på Gardermoen, og søker investorer som kan bidra med 800 millioner kroner.

Norsk laks er det største flyfraktproduktet i Europa. Daglig sendes det 600 tonn laks fra Gardermoen til Asia, Afrika og Nord-Amerika, skriver Finansavisen.

– Det folk ikke vet er at Norge er det største fraktmarkedet blant de nordiske landene, og står for 50 prosent av denne transporten, sier fraktsjef Martin Langaas i Avinor. Over de neste 30 årene anslår Avinor at sjømatfrakten med fly vil øke med 500 prosent fra dagens nivå.

160 lastebiler om dagen

– En frakt i uken med norsk sjømat gir en ekstra årlig eksportverdi på en kvart milliard kroner, forklarer Langaas.
Ved verdens første sjømatsenter i sitt slag skal det håndteres 300.000 tonn sjømat per år, eller cirka 1.600 tonn per dag. Det betyr at det skal ta unna for 160 lastebiler om dagen, og kunne pakke to fraktfly i timen med sjømat.

Ekstern finansiering av sjømatsenter

Avinor har leid inn Pareto som tilrettelegger, og går i markedet etter investorer som kan stille med 800 millioner kroner. Byggingen er ventet å starte 1. januar 2019.(Vilkår)fra dagens nivå.