Flyselskap

Mer enn 300 innstilte Widerøe-avganger i juli

kansellerer 300 innstilte

Flyselskapet Widerøe har på grunn av bemanningsmangel innstilt 342 avganger så langt i juli. Det er flere enn selskapet hadde varslet på forhånd.

Kanselleringene utgjør om lag 5 prosent av flyselskapets totale antall flyvinger i juli, ifølge NRK.

– Det gir oss en regularitet på 95,6 prosent og det er selvsagt ikke bra nok. Målsettingen for juli var å ligge på 98 prosent, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe.

Samferdselsdepartementet avventer Widerøes kvartalsvise innrapportering. Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen (Frp) sier de vil undersøke om flytilbudet er i tråd med kontrakten mellom Widerøe og departementet.

Samferdselsdepartementet har kontrakt med selskapet for flere av rutene, såkalte FOT-ruter.

Over 300 innstilte avganger

– Jeg tør ikke å si noe for sikkert før vi har fått rapporten, for å se hvilke av disse som er FOT-ruter. Men 350 kanselleringer er betydelig, og får konsekvenser for flytilbudet til passasjerer ute i distriktet. Det er sterkt beklagelig, sier Knutsen.

I begynnelsen av juli opplyste Widerøe at de måtte avlyse rundt 100 avganger i løpet av måneden på grunn av mangel på mannskap. Det er så langt ikke varslet forhåndskanselleringer i august.

FOT-ruter hva er det?

For å sikre et flytilbud kjøper staten tjenester gjennom såkalte FOT-ruter. Ordningen skal sikre et tilbud der det er lite sannsynlig at flyselskapene vil drive på kommersielt grunnlag, og anbudene har en varighet på fire til fem år.

Det settes krav til både flystørrelse, setekapasitet, trykkabin, antall avganger og tid for avganger.