Flyselskap

FlyViking med god regularitet og punktlighet

FlyViking-pilot regularitet

FlyViking startet flyvning på kortbanenettet i Nord Norge i mars 2017. Selskapet opererer i starten ruter mellom byene Hammerfest, Alta, Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik og Stokmarknes og har planer for videre ekspansjon.

FlyViking har hatt et økende antall avganger siden oppstart og med meget gode resultater på det som i flybransjen kalles basiskvalitet. Selskapet har hatt 2 måneder med 100% regularitet og 1 måned med 98,7%, der kanselleringene var relatert til dårlige landingsforhold (tåke).

Høy regularitet

FlyViking er mest opptatt av at passasjerene ankommer til riktig tid på destinasjonen og i alle de 3 siste månedene har punktligheten vært på over 90% med mai som toppmåned med 98,5% punktlighet.

Adm.direktør i FlyViking, Stein Terje Dahl, uttaler at han er særdeles fornøyd med å kunne presentere slike tall for et oppstartsselskap.

 

Om FlyViking

FlyViking tilbyr ruteflyvninger tilknyttet regionale flyplasser I Norge. Selskapets initielle flypark vil være basert på DHC8, dette er en serie maskiner vél tilpasset regionale flyplassers banelengde og topografi.FlyViking eies av Viking Air Norway AS, som igjen er eiet av et antall aksjonærer med Ola OK Giæver jr, grunnlegger og styrets leder, som største aksjonær.