Article

Flere tyr til nødpass

nødpass

I andre kvartal i år ble det utstedt 17.545 nødpass på norske politistasjoner og ambassader i utlandet. Det er 32 prosent flere enn til samme tid i fjor.

– Det er ikke en ønsket utvikling. Tallet sier noe om reiselysten hos den norske befolkningen og at man ikke er så god til å planlegge slik at man har fått ordinært pass i tide. Det er krevende for politiet. Mange er for slurvete, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet til NRK.

I Øst politidistrikt, som Gardermoen politistasjon ligger under, er det skrevet ut 4.582 nødpass i mai, juni og juli, en økning på 39 prosent fra samme periode i fjor.

Ifølge Utenriksdepartementet er det også et økende problem at norske borgere reiser på ferie uten pass og får problemer når de skal hjem igjen. Siden Norge er blant de 27 landene i Schengen-området, kan en i teorien reise uten pass mellom landene. I praksis er det lite praktisk.

– Siden pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet for norske borgere, er det viktig å ha det med, også på reiser i Europa, sier pressetalsperson Astrid Sehl i UD.

Om Nødpass

Som hovedregel skal du henvende deg til ditt lokale politi når du skal søke om nødpass. Hvis du søker om midlertidig pass rett før du skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen.

Når du skal søke om nødpass:

  • Du må kunne fremlegge dokumentasjon for reisen.
  • Du må ta med deg gyldig legitimasjon og to passfoto.
  • Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.
  • Et nødpass koster det samme som et vanlig pass. Prisen er kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år. Du kan betale kontant eller med bankkort (ikke kredittkort).
  • Nødpasset er gyldig kun for én reise. Du må levere nødpasset til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.
  • Politiet utsteder ikke nødpass hvis det er sannsynlig at du vil motta et ordinært pass før den planlagte reisen.
  • Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass, se også pass til barn og ungdom under 18 år.

Kilde: Politiet.no