Credit cards

Kontaktløse BankAxept-kort kommer for fullt i løpet av året

BankAxept-kort

 

Det er i ferd med å skje et skifte i bruken av betalingsløsninger, spesielt når det gjelder å ta i bruk kontaktløse betalingskort. Kontaktløse BankAxept-kort rulles nå ut i stort tempo av landets banker. Det forventes at en million slike kort vil være i markedet innen utgangen av året, og mer enn tre millioner kort innen utgangen av 2018. Kontaktløse BankAxept-kort vil dermed ta en stadig større andel av antallet betalingstransaksjoner i tiden fremover.

Venter på BankAxept


– I dag er 75 prosent av alle betalingsterminaler teknisk klargjort for å kunne håndtere kontaktløse betalinger, og vi regner med at alle terminalene er klargjort for dette i løpet av året. Da er det bare opp til varehandelen selv å bestemme når de skal aktivere for kontaktløs betaling i sine terminaler. Foreløpig er det bare 22 prosent av de terminalene som er klargjort som har aktivert kontaktløs betalingsfunksjonalitet. Mange kjeder og butikker har foreløpig ikke aktivert denne løsningen, i påvente av at kontaktløse BankAxept-kort skal komme for fullt i markedet, sier Vegar Heir, kommersiell direktør i BankAxept.

Kontaktløs betaling med mobil


Betaling med mobil er også i ferd med å bli en realitet. Banker, mobilprodusenter og helt nye fintechaktører utvikler og leverer mobile lommebøker i mange markeder allerede.  BankAxept har utviklet en egen tjeneste, slik at banker kan utstede mobile BankAxept-kort i mobile lommebøker. BankAxepts hensikt er å forenkle bankenes jobb med å tilrettelegge for kontaktløse mobile betalinger med BankAxept, basert på standarder og gjenbruk av eksisterende systemer. Mobil BankAxept vil fungere i alle betalingsterminaler som er klargjort for BankAxept kontaktløse betalinger.

Neste steg for BankAxept blir derfor å rulle ut kontaktløse betalingsløsninger. Både for mobil, betalinger gjennom Vipps og MobilePay, annen mobilbetaling og etter hvert også nettbetalingsløsninger. BankAxept regner med å starte utrullingen av betalingsløsninger for mobil innen utgangen av året.

– BankAxepts mål er å sikre at butikkene har forutsigbare og konkurransedyktige betingelser som bygger på nasjonale løsninger også for fremtidens betalingstjenester. BankAxepts priser vil derfor, også i fremtiden, alltid være konkurransedyktige i forhold til konkurreren­de betalingsløsninger, sier Vegar Heir i BankAxept.