Flyselskap

Hver tredje flypassasjer forsvant da regjeringen endret kravene

tredje flypassasjer

Da regjeringen endret kravene i anbudsrunden til Widerøe, stupte trafikken ved Namsos lufthavn. Nå roper flere ordførere i Kyst-Norge varsko om at pasienter og næringslivet lider.

I en meget velskrevet artikkel på nettstedet dagbladet.no tar journalist Torunn Støbakk ett oppgjør med perioden da Staten utlyste ny anbudskonkurranse for flyrutene på kortbanenettet i fjor, stilte de nemlig mildere krav enn før.

Det har ført til at Widerøe har færre flyavganger, endrede rutetider, og fulle fly på flere flyplasser i landsdelen.

Hver tredje passasjer er borte

Ved Namsos lufthavn i Nord-Trøndelag har passasjertallet i stupt med nesten tretti prosent siden omleggingen 1. april i år.

– Det har vært fulle fly og ventelister nesten daglig fram til sommerrutene startet. Det er helt klart at de nye rutene har gitt et annet trafikkmønster hos oss, og jeg tror nok hele nedgangen kan tilskrives de nye rutene, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp i Avinor.

Om kortbanenettet

Det norske kortbanenettet er et resultat av politiske vedtak som ble gjort på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet, for å imøtekomme kravet om bedre infrastruktur ute i distriktene. I den forbindelse ble det satt frem krav om etablering av flyplasser.

Pådriver for arbeidet med å få bygd ut nye flyplasser, og da hovedsakelig i de nordligste fylkene, var ansvarlig statsråd i samferdselsdepartementet Håkon Kyllingmark fra Høyre. Ved inngangen til 1970-tallet hadde oljerikdommen ennå ikke gjort seg gjeldende. I prosjekteringen ble det derfor viktig å holde kostnadene nede. Resultatet av dette arbeidet ble en «standard flyplass», der rullebane, innflygingsutstyr, terminalbygninger med mere i størst mulig grad var standardisert og nøkternt.

Standard rullebanelengde ble satt til 840 m × 30 m. Til sammenligning er en standard langbane på ca. 2600 m × 60 m. De største flyene som trafikkerer kortbanenettet i dag er Bombardier DHC-8 Dash-8, og ATR-42.

Om Widerøe

Widerøes Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap. Selskapet flyr til 43 destinasjoner i Norge, samt til tre destinasjoner i utlandet. 60 % av virksomheten er rene kommersielle flyvninger, mens de resterende 40% er anbudsflygninger på oppdrag for Staten til norske regionale lufthavner.

Selskapet opererer en flåte med 41 Dash 8 turbopropfly med 39–78 seter.

Selskapet hadde 3 000 ansatte (årsverk) i 2016, etter at Widerøe overtok bakketjenestene til SAS på alle lufthavner i Norge, bortsett fra på Oslo lufthavn, Gardermoen. Hovedkontoret ligger i Bodø, men flere sentrale, administrative funksjoner er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo.