Flyselskap

Nye politihelikoptre til Politiet

Nye politihelikoptre

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) signerte mandag kontrakt for kjøp av tre nye politihelikoptre fra den italienske helikopterprodusenten Leonardo.

Beslutningen om å velge Leonardo foran konkurrenten Airbus ble tatt i juni.

Kontrakten med Leonardo Helicopters gjelder i ti år og innebærer i første omgang tre helikoptre til en prislapp på til sammen 670 millioner kroner. Det inkluderer drift og vedlikehold. Investeringskostnaden er på om lag 313 millioner kroner for selve helikoptrene.

Lengre rekkevidde

Det nye helikopteret Leonardo AW169 kan frakte seks personer i tillegg til besetningen og har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter.

– Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene bidra til å styrke politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I dag har Norge to politihelikoptre uten transportkapasitet.

Nye politihelikoptre leveres i 2019

Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon, eller ved større planlagte arrangementer.

Oppgavene blir søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere. Og helikoptrene er bygd slik at omkonfigurering mellom de ulike rollene gjøres raskt og enkelt.

Helikoptertypen har to motorer og vurderes som godt egnet til politiets formål. De tre nye helikoptrene skal etter planen leveres i 2019. Norge har også sikret seg opsjon på ytterligere tre helikoptre av samme type.

Foto: Leonardo Aerospace