Flyselskap

SAS tar klimagrep på nye Bergen lufthavn

Klimagrep Dette er ikke Torsdag 27 juli 2017 markant vekst 8 juni 2017 torsdag 25 mai USA til Beste Pris barnepriser Ukens Now Helgetilbud landingsrettigheter forbedret mars Happy Weekend

Som det første flyselskapet tanker SAS fra i dag biodrivstoff på Bergen lufthavn. Selskapet tar dermed nok et viktig grep for å redusere klimagassutslipp fra luftfart. Dette skjer i samarbeid med Avinor og AirBP, som er leverandør av drivstoffet.

SAS har valgt å aktivt kjøpe biodrivstoff for å bidra til å skape den etterspørselen som er nødvendig for å stimulere produksjon og leveranse av biodrivstoff, med det mål å gjøre biodrivstoff kommersielt interessant.

–    SAS har siden januar 2016 som det eneste skandinaviske flyselskapet tanket biodrivstoff på Oslo lufthavn og vi er glade for at vi nå har denne muligheten tilgjengelig også på Bergen lufthavn, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Klimagrep

Satsning på biodrivstoff i kombinasjon med mer energieffektive fly og rettere flyveier, er virkemiddel og metoder som vil ha en reell klimaeffekt. Biodrivstoffet blandes direkte inn i konvensjonelt drivstoff og krever ingen tilpasninger i verken flymotorer eller i distribusjonssystemet.

Biodrivstoff produseres i dag i små mengder og er dyrere enn fossilt flydrivstoff, men i takt med at etterspørsel og tilgang øker, forventes prisene å falle.

SAS og  Avinor arbeider aktivt for at det skal bli mulig å produsere bærekraftig biodrivstoff i Norge.

Om SAS

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance.  Sammen med 27 partnere kan selskapet tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

SAS ble stiftet i 1946 og er Skandinavias foretrukne flyselskap. SAS flyr til mer enn 100 destinasjoner i Skandinavia, Europa, USA og Asia. SAS er en av de stiftende medlemmer av verdens største globale flyselskaps allianse – Star Alliance ™ .Sammen med våre partnere flyr vi til mer enn 1300 destinasjoner i 191 land verden over.

Kilde: SAS pressemelding