Article

Tre nominerte bedrifter til Reiselivsprisen 2017

Reiselivsprisen 2017

Reiselivsprisen 2017 deles ut 17. oktober. En jury har nå gjort sin første vurdering og nominert Svinøya Rorbuer, De Historiske Hotel og Spisesteder og Destinasjon Trysil til finaleheatet. Nå ønsker Innovasjon Norge å høre folkets og bransjens egen mening, før kåringen av årets vinner.

Reiselivsprisen deles hvert år ut til en person, bedrift eller nettverk som har introdusert en nyskapende reiselivsopplevelse eller videreutviklet en eksisterende reiselivsopplevelse på en innovativ måte. Opplevelsen skal ha bidratt til reiselivsbedriftens suksess og hatt en positiv innvirkning på Norge som reisemål.

Tidligere års vinnere:

  • Stiftinga Ekstremsportveko, Hordaland (2007)
  • Hemsedal turistkontor, Buskerud (2008)
  • Sorrisniva AS, Finnmark (2009)
  • Juvet landskapshotell Knut Slinning, Møre og Romsdal (2010)
  • Høve Støtt Hallingdal AS, Buskerud (2011)
  • XXLofoten AS, Nordland (2012)
  • Lyngsfjord Adventure, Troms (2015)
  • Kristiansand Dyrepark (2016)

Reiselivsprisen 2017 deles ut på Innovasjon Norges Kick-Off Reiseliv 2018 i Oslo 17. oktober.

De nominerte til Reiselivsprisen 2017 er:

Svinøya Rorbuer

Svinøya Rorbuer er et integrert reiselivsanlegg i Svolvær i Lofoten. Her finnes overnatting, restaurant, tørrfiskhistorie, aktiviteter og et helårlig tilbud av opplevelseskonsepter til gjestene, bestående av egne og konsepter utviklet i samarbeid med andre aktører. Svinøya er i dag en bedrift som har evnet til å tilpasse driften til et årshjul der man må skifte både markedsland, målgrupper og opplevelsestilbud gjennom året for å skape et helårig driftsgrunnlag.

Svinøya Rorbuer har som strategi å handle så mye som mulig lokalt og regionalt slik at virksomheten får så store virkninger i for den lokale økonomien som mulig. Det omfatter både løpende innkjøp av varer og tjenester, og i forbindelse med utbygginger, oppgraderinger av bygg, med mer.

De Historiske Hotel & Spisesteder

De Historiske Hotel & Spisesteder er en sammenslutning av særpregede hoteller, spisesteder, historiske hoteller og historiske skip. De Historiske er en unik medlemsorganisasjon i Norge, bestående av mange av landets mest sjarmerende hotell og spisesteder. Der er 52 hoteller, 19 spisesteder og to historiske skip som er medlem av gruppen, og de er spredt over hele landet. For å bli medlem kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen, der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi.

De Historiske Hotel og Spisesteder har egne kvalitetskriterier for medlemskapet og disse må alle medlemmene levere på (kontrolleres av «mystery guests»).

Reiselivsprisen 2017
Vinner Trysil Reiselivsprisen 2017 ??

Destinasjon Trysil

De siste tre årene har Destinasjon Trysil tatt initiativ og utfordret kommune, fylkeskommune og næringsliv til i fellesskap å satse høyt på å etablere en ny sykkelopplevelse i Norge. Resultatet har blitt en unik stisykkelopplevelse i Skandinavia. Når produktet er ferdig utviklet vil man skille seg ut i Nord-Europa med en tilrettelagt opplevelse for hele familien.

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i Trysil. De har per i dag over 180 andelseiere. Hver bedrift bidrar med en prosentsats av sin omsetning til fellesoppgaver gjennom destinasjonsselskapet, som bruker midlene på markedsføring av Trysil sommer og vinter, informasjonsoppgaver til alle gjester som er i Trysil, samt prioriterte utviklingsprosjekter. I tillegg legger destinasjonsselskapet til rette for at nettverket mellom bedrifter i Trysil styrkes og at kompetansen heves ved å arrangere medlemsmøter, konferanser og kurs.