Flyselskap

Luftfartstilsynet fant 17 avvik hos FlyViking

hos FlyViking FlyViking-pilot regularitet

Luftfartstilsynet fant 17 avvik under en inspeksjon hos FlyViking i Tromsø, men ingen så graverende at det ga grunnlag for å gripe inn i driften.

I følge avisen Nordlys handler de fleste avvikene om manglende dokumentasjon og mangler i selskapets håndbøker. Men Fly Viking har også unnlatt å rapportere om hendelser, fløyet med for gamle piloter og har store mangler i sin dokumentasjon på trening for piloter og kabinpersonale.

Flyselskapet må innen utgangen av september enten løse sakene eller søke om utsettelse. Ellers kan det bli satt på bakken. Men ingen av forholdene som er funnet, er så graverende at det gir grunn til å gripe inn i driften, ifølge Ståle Rosland, fungerende sjef for flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet.

Arbeider systematisk hos FlyViking

Administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking sier selskapet jobber systematisk for å få all dokumentasjon på plass innen fristen.

– Som det fremgår av tilsynsrapporten, har det meste lav alvorlighetsgrad. Dette handler om å få justert dokumentasjon og manualer, og mye er relativt enkelt å løse. Når det er komplett vil det bli oversendt Luftfartstilsynet, forteller direktøren.

FlyViking startet i mars 2017 ruteflyvninger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø. Senere har selskapet utvidet med avganger til og fra Alta, Harstad/Narvik og Stokmarknes.  Fra og med september er også Trondheim på ruteplanen.