Flyspråk

Flyspråk: Chapter 11 eller konkurs ?

erstatte avbestilling

Hva betyr det at et flyselskap søker Chapter 11 beskyttelse?

Chapter 11 innebærer at selskapet søker beskyttelse av en amerikansk konkursdomstol. Selskapet får da presumptivt et globalt vern mot enkeltforfølgende kreditorer. Det muliggjør videre drift mens selskapet arbeider for en helhetlig finansiell og/eller operasjonell restruktureringsløsning. Kundene kan i utgangspunktet ikke heve sine kontrakter på grunn av den finansielle situasjonen. Selskapets ledelse, styret og ledelsen, fortsetter sitt virke, men det oppnevnes kreditorkomiteer sammen med mulige andre tiltak for å sikre prosessen og partsrepresentasjon for interessenter.

Hva er forskjellen på å søke konkursbeskyttelse under Chapter 11 og en norsk konkurs?

Chapter 11 er en amerikansk offentlig gjeldsforhandling der selskapet driver videre i påvente av en restruktureringsløsning. Selskapet kan ved konkursdomstolens samtykke finansiere likviditet fra egne aktiva til drift ved såkalt DIP-finansiering (Debtor-in-Possession). Ved en norsk konkurs innføres en generaleksekusjon ved at konkursboet realiserer alle eiendeler og fordeler midlene som realiseres til kreditorene. Ift. Ch. 11 er det den amerikanske domstolens globale kreditorvern som gjør instituttet velegnet til restrukturering av store internasjonale konserner med eiendeler og forpliktelser i flere jurisdiksjoner. Ingen andre jurisdiksjoner har det.

Hvilke rettigheter har kreditorer og aksjonærer når et selskap er under Chapter 11?

De vil alle være en del av den finansielle restruktureringen, og vil kunne utøve innflytelse både ved sine posisjoner (stemme) og ved å tilby ytterligere kapital. Chapter 11 er en rettslig drevet prosess, der deler av forhandlingene skjer ved prosesskriv og høringer i konkursdomstolen, deler skjer ved forhandlinger mellom ulike stakeholdere.

Kan et selskaps aksjer bli handlet på børs mens selskapet er under Chapter 11-behandling?

Som et utgangspunkt kan aksjene bli handlet på Oslo Børs, noe PGS-aksjene ble i sin tid under Chapter 11.

Hvor lenge kan et selskap være under konkursbeskyttelse under Chapter 11-reglene?

Det er tre typer hovedtyper av Chapter 11; eller måter en prosess kan legges opp på. «Pre-packaged» er en på forhånd ferdigforhandlet løsning som tar fra 30 til 60 dager. En «Pre-arranged» løsning innebærer at nøkkelinteressenter forhåndsaksepterer løsningen, hvorpå prosessen tar fra 90–120 dager. En «Traditional» prosess kan normalt ta fra 9–18 måneder, eventuelt lengre.

%d bloggere liker dette: