Flyselskap

Uten amerikanske flyselskaper blir det ingen preclearence ?

preclearence

 

Arlanda ønsker å tilby preclearence fra 2021. Det er planen. Men det krever at minst ett amerikansk flyselskap flyr til- og fra flyplassen. I dag er det bare United som gjør det om sommeren, og den kommende flyskatten kan til og med true den trafikken. Velger United for å droppe trafikken til Stockholm trues preclearence.

Delta Air Lines har besluttet å stenge sesongmessig trafikk mellom New York og Stockholm neste sommer. Det reduserer tilstedeværelsen av amerikanske flyselskaper på Arlanda fra to til en: United vil gjenoppta ruten til Stockholm neste sommer. Det er akkurat som det har vært de siste årene: Amerikanske flyselskaper flyr bare til Stockholm i sommersesongen.

Men det er en situasjon som er betydelig mer alvorlig enn det ser ut til.

I reglene som den amerikanske regjeringen har for å godkjenne en flyplass for preclearence, krever at minst et amerikansk flyselskap er tilstede ved flyplassen. Det viser dokumenter fra den amerikanske ambassaden i Stockholm. Dersom de amerikanske flyselskapene reduserer deres tilstedeværelse på Arlanda, er risikoen for at dette kriteriet ikke oppfylt.

Kort sagt: Uten amerikanske flyselskaper på Arlanda, ingen preclearence.

Preclearence krever amerikansk flyselskap

Fra Swedavias hold (Svenske Avinor red. anmerkning), er man godt kjent med risikoen, selv om det svenske markedet for flytrafikk til USA er i vekst. Men det er et marked hvor hovedsakelig SAS og Norwegian er de største aktørene.

Kravet om et amerikansk flyselskap ved flyplassen gjelder i løpet av prosessen når en prelearence-avtale skal undertegnes. I henhold til gjeldende rutetabell vil det bli gjort i løpet av 2020 for alle, vil være på plass og startet i 2021. Det er derfor viktig at USA fortsetter å se Stockholm som en destinasjon som er verdt å fly i minst to til tre år.

I situasjonen rundt flyskatten, er det en økende trussel mot trafikkutviklingen. Selv om regjeringen nesten har halvert skatten på flyreiser til USA, er den foreslått til SEK 430-280 per billett. Det er et klart trekk for å redusere risikoen for at preclearence blir gjennomført. Men det trenger ikke bite på den amerikanske ambassaden som påpeker at dersom flytrafikken reduseres – som er tross alt det oppgitte formålet med avgiften er – da det påvirker hele økonomiske ordninger rundt preclearence.

Færre passasjerer vil drive enhets kostnadene oppover, noe som igjen vil sannsynligvis øke billettkostnadene i tillegg til flyskatten. Sett med amerikanske øyne, blir betingelsene for amerikanske flyselskaper som er igjen på Arlanda kraftig redusert.