Flyselskap

SISTE: SAS skal hente 1,7 milliarder kroner ved emisjon

Austin sas vil selge vinn en kulinariskreise SAS skal hente

Det skandinaviske flyselskapet kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å be aksjonærene om lov til å hente inn et milliardbeløp i ny egenkapital. Ekstraordinær generalforsamling er berammet til fredag 3. november 2017 ved Frøsundavik i Stockholm.

SAS skriver i en børsmelding fredag morgen at de vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å få aksjonærenes samtykke til å utstede 66 millioner nye SAS-aksjer i en rettet emisjon.

Basert på sluttkurs torsdag betyr det at SAS vil gjennomføre en emisjon på rundt 1,7 milliarder kroner.

SAS sine hovedeiere er forventet å støtte opp under styrets forslag, ifølge selskapet. Hovedeierne har sagt at de forutsatt at forslaget stemmes igjennom ikke kommer til å selge sine SAS-aksjer minst 90 dager etter en emisjon har blitt gjennomført.

Hva beløpet ender på avhenger av hva markedet er villig til å betale per aksje, og det vil bli avgjort senere i prosessen.

Henvender seg til institusjonelle investorer

Siden det er snakk om en rettet emisjon, der utvalgte institusjonelle investorer og enkelte andre vil bli invitert til å delta. Derfor vil selskapet be aksjonærene om lov til å fravike den ordinære fortrinnsretten aksjonærer har til å delta i emisjoner. I praksis betyr dette at vanlige aksjonærer vil bli utvannet.

Den norske staten er positive til emisjonen, men kommer ikke til å delta i emisjonen. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Årsaken til at SAS nå vil hente penger er primært at selskapet ønsker å investere i nye fly. Selskapet gjorde i 2013 en stor bestilling hos Airbus for nye langdistansefly. Airbus A330-ordren er levert og ordren på A350 vil bli levert fra 2018/2019 og utover.

Det selskapet ønsker å finne penger til er å bestille nye fly til kort- og mellomdistanseflåten. Selskapet har over lengre tid vært åpne på at de har vurdert ulike måter å finansiere en slik ordre på. Om det blir Airbus- eller Boeing-fly er ikke besluttet ennå.

SAS skal hente – Fakta om emisjon

  • En emisjon innebærer at man øker aksjekapitalen i et selskap. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet.
  • I dag eier Sverige 17,2 prosent, Norge 11,5 prosent og Danmark 14,2 prosent av de ordinære aksjene i SAS (til sammen 42,9 prosent).