Article

Visit Norway lanserer innsiktsportal

innsiktsportal

 

Da reiselivsdirektør Bente Bratland Holm lanserte den nye handlingsplanen for reiselivet våren 2017 la hun fram seks retningsvalg. Et av dem var å måle, dele og lære mer.

Planens sjette punkt i Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet lyder som følger: «Måle, dele og lære. Kunnskapen vi sitter på skal være tilgjengelig for alle, til enhver tid. Blant annet skal vi lansere et nytt dashboard med innsikt i blant annet hva som snakkes om Norge internasjonalt, hvor internasjonale turister oppholder seg når de er i Norge.»

Dette dashboardet ble lansert denne uken som www.visitnorway.no/innsikt

Matnyttig sandwich av kunnskap

Målet med den nye nettportalen er å gjøre Innovasjon Norges reiselivskompetanse tilgjengelig i enda større grad enn tidligere. Det er også et mål å gi innsikt i annen tilgjengelig informasjon som kan være nyttig for reiselivsbransjen.

– Det er når vi legger lag på lag med innsikt fra flere kilder at vi får en innholdsrik sandwich av kunnskap. Så vidt vi vet har ingen andre nasjonale reiselivsaktører tidligere gjort en tilsvarende satsing og vi har høye ambisjoner for å skape et innhold på sidene som reiselivsbransjen skal få mye nytte av, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Tjenester og utvikling på innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge har et bredt utvalg tjenester og kompetanse- og utviklingstilbud for reiselivsbransjen. All informasjon om disse vil som før finnes kun på innovasjonnorge.no/reiseliv.

På visitnorway.no/innsikt vil det publiseres markedsdata og analyser av blant annet overnattingsstatistikk. Det vil også tilgjengeliggjøres data fra ulike eksterne aktører, som Meltwater, Stackla og på sikt også teleselskap(er).

Om Visit Norway & innsiktsportal

Innovasjon Norge tilbyr rådgiving, finansiering, kompetanse og nettverk innenfor reiselivet, og profilering av Norge som reisemål gjennom Visit Norway, der visitnorway.com spiller en viktig rolle i kommunikasjonen. Dette skal bidra til lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og styrking av næringens konkurransekraft. Profileringsoppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kunnskap og kompetanse er viktig for reiselivsnæringen, både for å kunne ta riktige beslutninger på ulike nivåer og for å kunne utvikle innovative og fremtidsrettede reiselivsprodukter.

%d bloggere liker dette: