Flyselskap

Lufthansa og flygerne har kommet til enighet

Lufthansa og flygerne

Lufthansa og flygerne har kommet til enighet om resten av stridstemaene som har preget en mange år lang arbeidskonflikt og som har ført til en rekke streiker.

Siden 2012 har flygerne i Lufthansa streiket 14 ganger. Streikene har kostet selskapet 500 millioner euro, mer enn 4,5 milliarder kroner. I februar kom partene til enighet på en rekke av punktene, men noen deler gjensto, blant annet spørsmålet om pensjon.

Nå er også de øvrige stridstemaene løst. Den nye avtalen skal gjelde til juni 2022. Avtalen omfatter rundt 5.400 flygere, opplyser Lufthansa.

Verdien på Lufthansa-aksjen steg 1 prosent på børsen i Frankfurt etter at nyheten ble kjent onsdag formiddag.

Deler av striden forklares med at Lufthansa forsøker å kutte kostnader for å kunne håndtere konkurransen mot lavprisselskapene, noe som har ført til motstand og streik blant de ansatte.

Ny total-avtale

Lufthansa og pilotforeningens Vereinigung Cockpit (VC) inngikk en ny kollektiv arbeidsavtale (CLA) om alle tidligere åpne saker. De signerte kontraktene samsvarer med avtalene som ble nådd i mars. CLA er underlagt godkjenning fra fagforeningsmedlemmene i form av stemmeseddel.

Partene har blant annet blitt enige om en ny rammeavtale og en ny godtgjørelsesavtale, samt avtaler om pensjons- og overgangsbetalinger som varer til juni 2022. Partene har således oppnådd en langsiktig kollektivavtale og tilsvarende langsiktig stabile arbeidsforhold. De nye kontraktene vil resultere i en strukturell samlet kostnadsbesparelse på 15 prosent av personalkostnadene i cockpiten – før lønnsveksten skal betales i fremtiden. Samtidig gir avtalen mulighet for ansettelse av juniorpiloter på de ovennevnte flyselskapene.

«Med kollektivavtalen har vi skapt grunnlag for et partnerskap med VC,» sier Dr. Bettina Volkens, sjefsjef for samfunnsansvar og juridiske saker. «Vi skaper i fellesskap en bærekraftig kollektive fred fram til 2022. Dette kompromisset åpner karrieremuligheter for våre piloter og bidrar til selskapets konkurransedyktige fremtid.»

A350 – Lufthansa Business Class

Pensjon og overgangsordninger

Pensjonsordningen vil bli endret fra et system med definerte ytelser til et system med definerte bidrag, til det som allerede er avtalt med bakke- og kabinpersonalet. Som et resultat vil pensjonsforpliktelsene bli redusert med et høyt tresifret million beløp (MEUR), mens EBIT 2017 vil bli styrket med et betydelig tre-sifret millioner euro beløp.

Cockpit-ansatte vil opprettholde sitt tidligere nivå av pensjon i fremtiden og kan legge til egne innskudd i tillegg. Den nåværende overgangsbetalingsordningen vil i prinsippet bibeholdes . Imidlertid, frem til 2021, vil gjennomsnittsalderen for piloter som blir pensjonister fra Lufthansa passasjer-trafikk gradvis økes til 60. Dette er allerede den nåværende pensjonsalderen for piloter fra Lufthansa Cargo og Germanwings, i dag. Piloter vil også fortsette å ha beskyttelsesrettigheter mot permanent manglende evne til å fly.

LH Bilskilt

Fremtidige karrieremuligheter for piloter

Vilkårene som ble avtalt i pakken består av å drive minst 325 fly med piloter fra Lufthansa, Lufthansa Cargo og Germanwings innen utgangen av 2022, det vil skape nye og fremtidige karrieremuligheter. Mer enn 700 junior piloter skal ansettes og minst 600 stillinger for fremtidige kapteiner skal opprettes.

Lufthansa og flygerne enig om godtgjørelser og rammeavtale

Piloter ansatt hos Lufthansa, Lufthansa Cargo og Germanwings vil mottalønnsøkninger på totalt 10,3 prosent og en engangs utbetaling på opptil 1,8 månedslønner i perioden mai 2012 til juni 2022.

Påmeldingsnivået og potensielle sluttkompensasjoner for fremtidige ansatte vil fortsatt være basert på dagens nåværende nivå. Vederlagsstrukturen til nåværende ansatte er uendret. Flere moderate økninger vil imidlertid redusere kostnadene. I tillegg er det inngått ytterligere tiltak for å øke produktiviteten.

%d bloggere liker dette: