Article

Søndag morgen får du mer tid til frokost

mer tid til frokost

Da er nemlig sommertiden slutt, noe som betyr at klokken skal stilles en time tilbake. Du får mer tid til frokost !

De aller fleste nøyer seg med å stille klokka i løpet av søndagen, men vil du holde klokka nøyaktig oppdatert stilles klokka tilbake én time, fra klokka 0300 (UTC+2) til klokka 0200 (UTC+1) natt til søndag 29. oktober.

Hva er UTC?

UTC (Universal Time Coordinated, eller koordinert universaltid på norsk) er verdens offisielle tidsskala. I loven er det bestemt at normaltiden i Norge er én time foran koordinert universaltid UTC. Dette angis som UTC+1 eller som tidssonen CET (Central European Time). I løpet av sommertiden ligger norsk tid to timer foran UTC. Dette angis som UTC+2 eller som tidssonen CEST (Central European Summer Time).

Stille klokka fram eller tilbake?

Mange husker ikke om klokka skal stilles fram eller tilbake ved overgangen sommertid/normaltid. En huskeregel er denne: På høsten lengter du tilbake til sommerferien og stiller klokka tilbake. Om våren ser man fram til sommerferien, og stiller derfor klokka en time fram.

Visste du forresten at…

… det atomære sekundet er 50 år? Definisjonen av det atomære sekundet ble vedtatt i Paris 13. oktober 1967:

«Ett sekund er varigheten av 9 192 631 770 perioder av strålingen som tilsvarer overgangen mellom de to hyperfin-nivåene i grunntilstanden til 133Cs»

I framtiden vil det atomære sekundet bestå, men dagens definisjon som har utgangspunkt i cesiumatomet vil nok endres. De siste 20 årene har det blitt utviklet en rekke ulike såkalte optiske atomklokker som bruker atomære overganger hvor frekvensen tilsvarer synlig lys med rundt 500 000 milliarder svingninger per sekund. Optiske atomklokker sammenlignet seg i mellom har vist seg å være langt mer stabile enn selv de beste cesiumklokkene, men så lenge definisjonen fra 1967 består vil de ikke kunne sies å være mer nøyaktige. Neste anledning til å rette opp i situasjonen vil komme ved den 26. generalkonferansen for mål og vekt i 2018. Men inntil videre er det cesium og 9 192 631 770 svingninger per sekund som gjelder.

Kilde: Justervesenet

%d bloggere liker dette: