Flyselskap

Finnair skal veie passasjerer fra Helsinki

veie passasjerer

Du leste riktig. Det finske flyselskapet Finnair har begynt å veie passasjerene som starter reisen i Helsinki.

Mandag bekreftet det finske flyselskapet Finnair at de vil begynne å veie passasjerene som reiser ut fra flyplassen i Helsinki. Det melder Helsinki Times og flere andre finske nettaviser.

Bakgrunnen er at Finnair ønsker å få mer presise data på hva de reisende – og ikke minst håndbagasjen deres – veier i gjennomsnitt. Selskapet sier at så presis informasjon som mulig om passasjerenes vekt er viktig for blant annet å kunne beregne flyenes forbruk av drivstoff.

Ønsker bedre datagrunnlag

– Vi vil være sikre på at vi har de best tilgjengelige dataene til vår disposisjon, sier sjef for kunderelasjoner i Finnair, Sami Suokas til avisen Helsingin Sanomat.

Finnair bruker i dag, som de fleste andre europeiske flyselskap, en modell utarbeidet i 2009 av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA.

veie passasjerer
Foto: Wikimedia

Ut fra EASAs standarder skal en gjennomsnittlig mannlig flypassasjer veie 84,6 kilo, og ha 6,7 kilo med håndbagasje. Kvinners gjennomsnittsvekt er beregnet til 66,7 kilo, og kvinnene har med seg 5,9 kilo i håndbagasjen.

Veie passasjerer – i dag er vi tyngre

Da disse beregningene ble utarbeidet, ble 23 000 passasjerer og 22 500 enheter med håndbagasje veid.

Nå ønsker altså Finnair å komme fram til sine egne tall. Det gjør de blant ut fra at gjennomsnittsvekta for finner oppgis å være høyere enn EASAs tall.

Ifølge finske helsemyndigheter veier en finsk mann 85,5 kilo i gjennomsnitt. Finske kvinners snittvekt oppgis til 70,4 kilo.