Flyselskap

Norwegian og pilotforeningen i Skandinavia ny treårig tariffavtale

pilotforeningen i Skandinavia

Norwegian Pilot Services og den pilotforeningen i Skandinavia – Norwegian Pilot Union ble tirsdag kveld enige om rammene for en ny treårig tariffavtale. Avtalen vil gi Norwegian-konsernet forutsigbarhet og stabilitet slik at den globale ekspansjonen kan fortsette. For pilotenes del vil avtalen gi konkurransedyktig lønnsutvikling og gode karrieremuligheter.

– Vi er svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig. Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre. Denne avtalen muliggjør nettopp det, sier daglig leder Lars Rønnov i Norwegian Pilot Services og leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar.

Pilotene i de norske, svenske og danske pilotselskapene vil få en ny tariffavtale med fortsatt konkurransedyktige betingelser.

Pilotforeningen i Skandinavia

– Den skandinaviske delen av konsernet er viktig for at Norwegian skal lykkes. Det er derfor gledelig at Norwegians skandinaviske pilotselskap og pilotforeningen har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir forutsigbarhet og stabilitet i en tid der konkurransen blir stadig tøffere. Jeg vil takke foreningen for godt samarbeid og god dialog gjennom forhandlingene og ser frem til et fortsatt godt samarbeid videre, sier HR-direktør Helga Bollmann Leknes i Norwegian.

Nå vil de sentrale foreningene bli involvert for utarbeidelse av detaljer og signering av avtale. Endelig avtale vil bli sendt ut til uravstemming hos medlemmene i Norwegian Pilot Union.