Flyselskap

KLM og Costa Rica sammen om biobrensel

Costa Rica Colombia Get your Guide sammen om biobrensel

Sammen med biobrensel-leverandøren SkyNRG kommer KLM til å tilby strategiske rådgivere til Costa Ricas regjering med mål om å redusere landets CO2-utslipp som følge av kommersiell flytrafikk.

I første omgang kommer partene til å vurdere mulighetene for «grønne flyavganger» fra Costa Ricas hovedstad, San José, med biobrensel som drivstoff. Den costaricanske regjeringen har underskrevet en unik avtale der det for første gang er et flyselskap og et land som har inngått et samarbeid om bærekraftig flytrafikk.

Markedet for bærekraftig biobrensel er imidlertid langt fra modent. Prisene er fortsatt tre ganger høyere enn for fossilt brensel. Dersom etterspørselen på biobrensel øker vil også produksjonen øke, noe som igjen vil lede til synkende priser. Samarbeidet mellom KLM og Costa Rica løfter biobrensel opp på den nasjonale agendaen og vil forhåpentligvis bane vei for mer biobrensel i flyindustrien.

Sammen om biobrensel
Costa Ricas regjering og KLM inngår grønt samarbeid.

Sammen om biobrensel

– KLM satser mye på å øke anvendelsen av biobrensel for fly. Blant annet har vi lansert Nordic Biofuel Programme, som skal fokusere på det nordiske markedet. At vi nå som første flyselskap i verden får en dialog med et land om redusering av fly-utslipp mener vi er utrolig viktig, ikke bare for vår egen miljøprofil, men for bransjen som helhet, sier Emmelie Johansson, markedssjef for Air France og KLM i Norden.

KLM begynte allerede i 2009 med biobrensel for fly på utvalgte flyruter. Flyselskapet har til nå gjennomført over 1000 flyvninger på biobrensel fra steder som Paris, Los Angeles, Rio de Janeiro og Oslo. KLM er det eneste europeiske flyselskapet som gjennomfører interkontinentale flyvninger på biobrensel. Takket være det kan flyselskapet redusere sine CO2-utslipp med opp til 80%.