Flyselskap

SAS-stup på børsene etter emisjon

SAS-aksjen endte ned 11,88 prosent på Stockholmsbørsen torsdag etter at selskapet varslet om milliardemisjon.

Flyselskapet henter inn 1,25 milliarder kroner gjennom en emisjon av såkalte stamaksjer, på grunn av stor etterspørsel.

Emisjonen kom etter at flyselskapet nylig fikk fullmakt på ekstraordinær generalforsamling til å gjøre en emisjon.

SAS skrev at selskapet skal bruke pengene til å styrke egenkapitalen samt til den fremtidige innløsingen av preferanseaksjer fra februar 2018.

Aksjen endte ned 11,02 prosent på Oslo Børs ved stengetid torsdag.

Legger frem tall – etter emisjon

SAS la i forkant av den ekstraordinære generalforsamling frem foreløpige tall for regnskapsåret som ble avsluttet 31. oktober 2017.

Samtidig presenterte selskapet sine utsikter for 2017/18. Utviklingen i 4. kvartal peker mot inntekter på rundt 42,5 milliarder svenske kroner i regnskapsåret, opp fra 39,5 milliarder svenske kroner året før.

Resultatet før skatt ventes å ha steget fra 1,4 til rundt 1,7 milliarder svenske kroner, mens resultatet før skatt og engangseffekter ventes å ha gått fra 0,9 til 1,9 milliarder svenske kroner.

I 2017/18 venter SAS et resultat før skatt og engangseffekter på 1,5-2,0 milliarder svenske kroner, basert på at ingen uventede hendelser finner sted.

I dag, fredag 10. november 2017 klokken 11 legger selskapet frem passasjertall og andre nøkkeltall for driften i oktober.

%d bloggere liker dette: