Flyselskap

Passasjervekst i oktober

Passasjervekst i oktober

Drøyt 4,8 millioner passasjerer reiste over Avinors lufthavner i oktober, en vekst på 4,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten er jevnt fordelt med 4,7 prosent på innland og 4,8 prosent på utland.

Sterk økning på Norges hovedflyplass- Avinor Oslo lufthavn

Ved Oslo lufthavn var det i oktober en passasjervekst på 6,5 prosent, Oslo lufthavn stod med det for 71 prosent av passasjerveksten på Avinors lufthavner i perioden.

Det var også en sterk passasjerøkning ved Tromsø, Harstad/Narvik og Bergen, med henholdsvis
8,1 prosent, 8,7 prosent og 4,6 prosent økning. Trondheim lufthavn, Værnes og Stavanger lufthavn, Sola hadde en trafikkvekst på henholdsvis 0,6 prosent og 1,5 prosent.

Flere mindre lufthavner i Nord-Norge hadde mer enn 20 prosent vekst i oktober:

  • Svolvær 38,2 %
  • Hammerfest 27,1 %
  • Leknes 26,3%
  • Hasvik økte med hele 88 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak et bedre rutetilbud.

Passasjervekst i oktober på de største innlandsrutene

– I oktober var det størst passasjervekst til Storbritannia og Spania, etterfulgt av Polen, Finland og Litauen. Innenlands har det vært sterk vekst på de største rutene fra Oslo, spesielt Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Hittil i år har Avinors lufthavner hatt litt over 45 millioner passasjerer, en økning på 4,4 prosent fra i fjor. I samme periode har antall flybevegelser gått ned med 1,0 prosent.