Flyselskap

Domstol gir flyselskap rett til å nekte israelere

nekte israelere

En tysk domstol fastholder at Kuwait Airways er i sin fulle rett til å nekte israelere om bord i sine fly. 

En israelsk statsborger gikk i 2016 rettens vei i Tyskland, etter å ha blitt nektet å fly med Kuwait Airways fra Frankfurt til Bangkok, til tross for at vedkommende hadde gyldig billett.

Flyselskapet viste til en kuwaitisk lov fra 1964, som forbyr kuwaitere å gjøre forretninger med israelske statsborgere. Passasjeren som ble nektet, fikk imidlertid tilbud om plass på et fly fra et annet selskap.

Kuwaitisk lov kan nekte israelere

Passasjeren gikk likevel rettens vei, men fikk ikke medhold. Anken førte heller ikke fram.

En domstol i Frankfurt slår fast at Kuwait Airways ikke kan pålegges å bryte loven og risikere straffeforfølgelse i opprinnelseslandet, men det understrekes at kjennelsen ikke tar stilling til selve loven.

Domstolen avviser også passasjerens krav om erstatning for diskriminering og viser til at lovverket i Tyskland bare gjelder diskriminering på bakgrunn av rase, etnisk bakgrunn eller religion, ikke nasjonalitet.

Om Kuwait Airways

Kuwait Airways er det nasjonale flyselskapet fra Kuwait. Selskapet eies av staten og har sitt hovedkontor og base ved Kuwait internasjonale flyplass i provinsen Al Farwaniyah. Selskapet ble stiftet i 1954 under navnet Kuwait National Airways.

Kuwait Airways hadde per august 28 fly i flåten. Selskapet flyr til rundt 40 destinasjoner i Asia, Europa og en enkelt rute til USA (New York).

Foto: Kuwait Airways

%d bloggere liker dette: