Flyselskap

Statsbudsjettet 2018 åpner for nye Politihelikoptre

Politihelikoptre

Statsbudsjettet for 2018 (DOK1) er nå avklart blant de fire partiene på den Blå, Grønne og gule siden.

Onsdag ettermiddag klarte de fire partiene på den Blå, Grønne og gule siden å lande statsbudsjettet (DOK1) for 2018. Det godkjente budsjettet innebærer kjøp av tre nye helikoptre i 2018. Det betyr at de eldre helikoptrene som i dag har sin base på Gardermoen vil utfases.

Politihelikoptre
Politihelikopteret – som skal utfases

Regjeringen foreslår å styrke den nasjonale beredskapen ytterligere ved å bevilge MNOK 102,8 til kjøp av tre nye politihelikoptre med løftekapasitet i 2018. Disse skal være lokalisert på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Politihelikoptre på Taraldrud

Politihelikoptre redder liv, denne investeringen er helt nødvendig. Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse teller hvert eneste sekund. Med en samlet lokalisering på beredskapssenteret vil helikoptrene styrke politiet i kampen mot terror og annen alvorlig kriminalitet.

 Per-Willy Amundsen, Justis- og beredskapsminister, FRP

Forslaget innebærer en vesentlig forbedring av dagens helikopterberedskap, også utenfor Oslo-området. Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon eller ved større planlagte arrangementer.

De nye helikoptrene kan frakte inntil seks personer i tillegg til besetningen og de har en betydelig større rekkevidde enn dagens politihelikopter.

Helikoptrene skal brukes til søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. De skal også kunne benyttes av skarpskyttere. Helikoptrene er bygget slik at man raskt og enkelt kan skifte mellom oppgavene de skal brukes til i den enkelte situasjon.

Les hele teksten her.

Hold deg oppdatert på det som skjer i bransjen, følg Peter Fox på Facebook

%d bloggere liker dette: