Article

Dyrere å spise på jobbreise i 2018

oppskrift jobbreise i 2018

De nye skattereglene for diett vil ramme inntil 500.000 nordmenn. Sjekk om du rammes.

Fra nyttår blir det økt skattlegging av diettgodtgjørelser. Det er resultatet av budsjettforliket mellom de fire borgerlige partiene: Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Fra nyttår vil staten skattlegge 150 kroner av hver døgndiett. Hvor mye du taper på dette avhenger av hvilken skatteprosent du har. Betaler du 33 prosent i skatt vil denne skjerpelsen koste deg 50 kroner hvert døgn du er på reise.

Det gjelder både dagsreiser, overnatting og i utlandet – og både hotell og annen overnatting.

Omfatter flere yrkesgrupper

Enkelte yrkesgrupper vil tape mye på den nye ordningen. Det gjelder de som jobber i bedrifter som til enhver tid betaler en godtgjørelse etter hva den skattefrie satsen er. Det betyr at deres godtgjørelse vil synke med 150 kroner per døgn når den skattefrie dietten synker. Dette gjelder blant annet langtransportsjåførene. Mange av dem vil tape 30.000 kroner i året.

– Alle som ikke reiser på regning vil bli berørt av skatteendringen, sier økonomirådgiver i Infotjenester Espen Øren til  nettstedet frifagbevegelse.no.

Dette er satsene i 2017

I 2017 kan du motta følgende diettgodtgjørelse skattefritt:

  • Overnatting på hotell: 733 kroner
  • Overnatting på hybel eller brakke uten kokemulighet: 315 kroner
  • Overnatting på hybel, brakke eller privat med kokemulighet: 205 kroner

Det er fortsatt ikke avgjort hva satsene blir neste år. Dette skal LO stat forhandle med staten om før jul. Den siste uken før jul sender Finansdepartementet ut informasjon om de endelige satsene for 2018.

Dette kan bli satsene i 2018

Dersom man trekker 150 kroner fra årets satser, vil vi få en antydning på hva satsene for skattefri diett blir i 2018:

  • Overnatting på hotell: 583 kroner
  • Overnatting på hybel eller brakke uten kokemulighet: 165 kroner
  • Overnatting på hybel, brakke eller privat med kokemulighet: 55 kroner

 

Det er verdt å merke seg dette: Statens satser for diettgodtgjøring vil ikke bli nedjustert. Det nye er at de vil bli splittet i én del på 150 kroner som skal skattlegges og en annen del som ikke skattlegges.

Den samme modellen brukes i dag for kilometergodtgjørelse. Én del skattlegges, mens en annen del ikke skattlegges.

I fjor mottok 500.000 skattytere skattefri diett. 90 prosent av disse følger statens reiseregulativ og særavtaler. De siste ti prosentene, om lag 50.000 skatteytere, mottar godtgjørelse under dette. Men de vil også trolig rammes, ifølge Espen Øren.

 

Kilde: frifagbevegelse

%d bloggere liker dette: