Flyselskap

SAS brøt fredsplikten mot kabinansatte

 

Pressefoto: SAS.

Da SAS ville kutte lønningene til de kabinansatte midt i en tariffperiode,  gikk LO til søksmål mot flyselskapet.

Det var i forbindelse med innsparingsprogrammet SAS la press på de tillitsvalgte om å endre lønns- arbeidsvilkår. Det følger av fredspliktsreglene at ingen av partene skal forsøke å endre lønns- og arbeidsvilkår i avtaleperioden. LO, med Kabinforbundet og Kabinforeningen, saksøkte derfor SAS for brudd på fredsplikten.

Leder i Norsk Kabinforening, Pål Røine, forteller at det hele startet med at de kabinansatte ble innkalt til et møte før sommeren.

– Der vi ble presentert for ulike scenarioer. Et av de var en betydelig lønnsnedgang eller en trussel om overføring til bemanningsbyrå eller outsourcing.

I rettsforlik for Arbeidsretten beklager SAS at Kabinforeningen opplevde press på å endre lønns- og arbeidsvilkår. I forliket kommer SAS med en uforbeholden unnskyldning til de kabinansatte, og lover at framtidige lønnsforhandlinger skal foregå i tariffoppgjørene.

– Vi føler at SAS har lagt seg flate. Jeg er ikke sikker på at et rettsutfall hadde blitt noe bedre enn dette forliket. Nå har vi en signatur på at dette ikke er noe man kan holde på med.

Elin Roverudseter, Forbundsleder i Kabinansattes Forbund, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier til ANB at SAS nå i stedet vil ta opp kostnadsreduserende tiltak under lønnsoppgjøret til våren.

Les hele kjennelsen fra Arbeidsretten her.

Fredsplikten i Arbeidslivet

Fredsplikt innebærer at partene i arbeidslivet ikke har anledning til å iverksette arbeidskamp.

Både arbeidstvistloven og hovedavtalene slår fast at det ikke er tillatt å streike i den perioden en tariffavtale gjelder (tariffperioden) for å oppnå endringer i tariffavtalen, eller fremme krav som har tilknytning til tariffavtalen.

Lovlig tariffstreik kan bare gjennomføres i to situasjoner:

  • I forbindelse med tariffoppgjør – og da først etter at den gamle tariffavtalen er utløpt – og i praksis alltid etter at mekling er forsøkt.
  • I forbindelse med krav om opprettelse av tariffavtale. Også i slike situasjoner skal i praksis mekling alltid forsøkes før man går til streik.

 

Kabinansattes Forbund

Kabinansattes Forbund organiserer majoriteten av de kabinansatte i SAS i Norge gjennom fagforeningen NKF, og også medlemmer fra andre flyselskap.

Kabinansattes Forbund skal arbeide for jobbsikkerhet, styrke kabinansattes innflytelse over egen arbeidssituasjon, prioritere og videreutvikle tverrfaglig samarbeid i norsk luftfart og fremme kabinansattes interesser overfor myndighetene. Forbundet har vært tilsluttet LO siden: 2014

Kilde: Siste.no

%d bloggere liker dette: