Flyselskap

SAS piloter krever norsk styreleder i selskapet

styreleder

De norske SAS-pilotene mener det er på tide med en norsk styreleder i det skandinaviske flyselskapet.

I løpet av en måneds tid er det ventet at valgkomiteen vil foreslå en arvtaker etter Fritz H. Schur. Den 66 år gamle danske forretningsmannen kunngjorde denne uken at han trekker seg fra vervet.

– Nå er det på tide med en norsk styreleder, sier pilot Christian Laulund, som leder Norske SAS-flygeres forening. Han påpeker at selskapet ikke har hatt norsk styreleder eller toppsjef på over ti år.

VD eller administrerende direktør hos SAS

En rekke personer har hatt den utsatte posten som øverste sjef i SAS. Vi har laget en liste fra SASs storhets tid med Jan “Janne” Carlzon som toppsjef. Han ledet selskapet i hele 12 år, og høstet flere internasjonale priser i blant annet 1985 og 1986.

1981 – SAS EuroClass blir introdusert på alle europeiske ruter.
1981–1993 Jan Carlzon SE
1993–1994 Jan Reinås NO
1994–2001 Jan Stenberg SE
2001–2006 Jørgen Lindegaard DK
2006–2006 Gunnar Reitan NO
2007–2010 Mats Jansson SE
2010–2011 John Dueholm DK
2011– Rickard Gustafson SE

Styreleder vervet, eller ordförande som svenskene betegner vervet har i samme periode vært vesentlig færre.

1992–1993 Harald Norvik NO
1993–2001 Bo Berggren SE
2001–2008 Egil Myklebust NO
2008–2018 Fritz Henrik Schur DK

– Det er kutyme i SAS for at alle de skandinaviske landene skal være godt representert blant ledende personer i selskapet. Vi forventer at SAS lever opp til det skandinaviske navnet, sier Laulund.

I dag er seks av syv toppledere i selskapet besatt av svensker. Det inkluderer konsernsjef Rickard Gustafson. Sistemann er dansken Lars Sandahl Sørensen som har stillingen som Chief Operating Officer. Etter at Eivind Roald sluttet i fjor, er det ingen nordmenn i ledelsen, men i mars begynner norske Torbjørn M. Wist som ny finansdirektør (CFO).

Hvilken rolle har styreleder ?

En styreleder eller styreformann er leder for et styre. Styrelederen fastsetter dagsordenen for styremøter og sørger for at den følges, i samsvar med statutter og ordensregler.

En roterende styreleder er en person som kun er styreleder for ett møte, og deretter overlater vervet til en annen person.

Rollen som styreleder er som oftest adskilt fra jobben som daglig leder. I aksjeselskaper velges styrelederen av generalforsamlingen, eventuelt av styret selv der generalforsamlingen ikke har foretatt noen beslutning. I ansvarlige selskaper er hovedregelen at styret selv velger lederen, men selskapsmøtet kan selv foreta valget dersom dette er bestemt i selskapsavtalen.

Oppgaver

Styrelederen skal for det første sørge for at styret får til behandling de saker som hører under styret. Dette omfatter blant annet saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I tillegg kommer alle de saker som loven spesielt krever behandlet i styret, for eksempel å fremme forslag om utdeling av utbytte og fastsette den maksimale størrelsen på dette.

Styrelederen har dermed plikt til å sørge for at alle saker som det er nødvendig å styrebehandle for at styret skal oppfylle sine plikter, blir forelagt for styret.

Styrelederen må også etterkomme ethvert krav fra det enkelte styremedlem eller daglig leder om at styret skal behandle bestemte saker.

Foto: SAS Pressefoto