Flyselskap

SAS vurderer ytterligere kapitalutvidelse

kapitalutvidelse bedriftskunder SAS styreleder torsdag 1 februar 2018

SAS melder at flyselskapet vurderer å utvide et obligasjonslån med forfall i november 2022 med en milliard svenske kroner (SEK).

SAS vurderer å utstede et obligasjonslån på opptil én milliard svenske kroner, ifølge en melding onsdag.

Dette for å forbedre den finansielle fleksibiliteten med hensyn til flyinvesteringer, kommende gjeldsforfall og generelle selskapsformål, opplyses det.

Det mulige lånet vil ha forfall i november 2022 og utstedes i begynnelsen av juni 2018.

Kapitalutvidelse – obligasjonslån

Ved et obligasjonslån blir lånebeløpet fordelt på mindre parter. Obligasjonene kan legges ut til offentlig tegning. Kredittytelsen skjer ved at enkeltpersoner, bedrifter, banker og andre institusjoner kjøper en eller flere obligasjoner. Obligasjonslån er langsiktige. Den enkelte långiver kan likevel få frigjort sine penger når han måtte ønske det gjennom salg av obligasjonene. Utstedelse og salg av obligasjoner kalles låneemisjon.

Obligasjoner er en type lån, også kalt gjeldsinstrumenter. I tilfelle av obligasjoner, allmennheten er långiver eller kreditor, og store selskaper eller regjeringen er den som låner. de store konsernene eller regjeringen, kalt utsteder skylder innehaveren av obligasjonen, som kan være en person, en gjeld. utsteder plikter å tilbakebetale innehaveren hovedstolen ved forfall på obligasjonen. Forfall er fristen som er fastsatt for tilbakebetaling av lånet, og sammen med tilbakebetaling, hver måned noen faste renten er betalt til holderen til tidspunktet for forfall av obligasjonen.

Bond penger blir brukt av låntakere for langsiktige investeringer, regjeringer bruker obligasjonen penger til å finansiere sine løpende utgifter for aksjeselskaper, obligasjoner er svært fordelaktig som markedet er villig til å betale selskapene bedre priser enn bankene ville, dessuten den. selskaper har mer tilgang til potensielle långivere.

Obligasjoner avvike fra lån i det faktum at de er svært omsettelige. Dersom en innehaver ikke ønsker å fortsette å holde obligasjonen til sin ende sikt, kan de bli handlet av.

%d bloggere liker dette: