Article Flyplass

Oppgraderer og utvider tilbudet for elbiler

utvider tilbudet

Avinor har inngått kontrakt for installasjon av over 1000 ladestasjoner for elbiler på lufthavner i hele landet, og utvider tilbudet på ladestasjoner.

– Med dette mer enn dobler vi kapasiteten for å dekke etterspørselen etter lading. I tillegg oppgraderer og moderniserer vi med den mest brukte teknologien. I sum blir dette et godt tilbud til alle som ønsker å lade sin elbil mens de parkerer på våre lufthavner.

Per-Rune Lunderby, kommersiell direktør i Avinor.

Avinor har inngått kontrakt med selskapet Ensto som skal montere ladestasjonen Chago Wallbox i Avinors parkeringsanlegg.  Om lag halvparten av installasjonene er nye, mens den andre halvparten erstatter eldre teknisk infrastruktur. Arbeidet er allerede satt i gang, og ladestasjonene rulles ut fortløpende.  Avinor forventer å installere flere ladere enn de første tusen etter hvert som det blir behov for dette.

  • Bestill parkering her

Om Avinor som utvider tilbudet

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.
Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

%d bloggere liker dette: