Flyselskap

SAS kan være ansvarlige for MNOK 104 i erstatninger

kan koste orkanen Harvey ansvarlige for

Mangel på flypersonell, sprengt kapasitet på flyplasser, mye trafikk i luftrommet og streik har ført til unormalt mange kanselleringer og forsinkelser de to siste månedene. SAS er et av selskapene som rammes hardt.

Mangel på piloter og mannskap er hovedgrunnen til at svært mange flyvninger som frakter sommerturister rundt i Europa, nå kanselleres eller forsinkes kraftig. Underleverandører som forsyner flyselskapene med flypersonell har også hatt store problemer med å forsyne selskapene med kvalifiserte piloter.

Konsekvensene blir store for enkelte. Bare siden 1. juni har SAS måtte kansellere flere titalls flyvninger. Det har forårsaket store utfordringer for nordmenn på ferie. I henhold til flyerstatningstjenesten Airhelps data, skylder SAS sine passasjerer over 104 millioner kroner i erstatning for kansellerte eller forsinkede flyvninger fra 1. juni og frem til i dag onsdag.

Kapasitets utfordringer

Det rapporteres også om kaos på mange flyplasser rundt omkring i Europa, som har sprengt sin kapasitet og sliter med å håndtere mengder av passasjerer som er ute på feriereise. Bransjen beklager seg også over trang ATC (Air Traffic Control), eller mye lufttrafikk i det Europeiske luftrommet.

Streik har også rammet flytrafikken de siste ukene, hvor blant annet over 100 000 av passasjerene til Ryanair har vært utsatt. Både SAS, Norwegian og Avinor har en stund stått i fare for å bli rammet av streik i sommerperioden.

Landssjef for flyerstatningsselskapet AirHelp i Norge, Andreas Hermansson, mener utfordringene flyselskapene står overfor er ekstreme for tiden.

– Sommermånedene er normalt travle for flybransjen, men dette er noe av det mest ekstreme vi har sett. Når flere hundre tusen passasjerer blir rammet, er det selvsagt alvorlig, sier Hermansson.

– Forsinkelser og kanselleringer betyr ikke bare at flyselskapene må dekke kost og losji. Passasjerene har i mange tilfeller krav på erstatning. Mangel på mannskap er og blir flyselskapenes ansvar, og i mange tilfeller er også streik innenfor flyselskapenes herredømme. Vi ser at svært mange flyselskap henviser til regelboken når det gjelder erstatning, men det er opp til den enkelte passasjer å kreve inn erstatningen.

Andreas Hermansson.

Dette er passasjerens rettigheter

I tilfelle av forsinket eller kansellert fly, og i tilfeller der man blir nektet ombordstigning, kan passasjerer ha rett til økonomisk kompensasjon på opptil 600 € per person under visse omstendigheter. Betingelsen for dette er at avreiseflyplassen er innenfor EU eller at det ansvarlige flyselskapet er basert i EU/EØS. Videre må årsaken til forsinkelsen skyldes flyselskapet, og forsinkelsen må etter EC261 regelverket være på mer enn tre timer.
Dersom ekstraordinære hendelser eller forhold er årsaken til forsinkelsene eller kanselleringene, som for eksempel stormer eller medisinske nødsituasjoner, er flyselskapene unntatt fra plikten til å kompensere flypassasjerer.

Kilde: Pressemelding Airhelp

%d bloggere liker dette: