Credit cards SAS EuroBonus

Alt du bør vite om SAS American Express-kortene

 

Fra og med november står American Express selv for distribusjonen av SAS American Express-kortene i Norge, og med det følger endringer i kortenes gebyrer og fordeler.

Det er DNB som tidligere har hatt lisens til å utstede SAS AmEx-kort på vegne av American Express, men nå tar det amerikanske finansselskapet saken i egne hender.

Når de nye kortene lanseres, er det ikke lenger som et vanlig kredittkort, men som betalingskort med en satt fakturadato. Du har en frist på 14 dager til å betale det du har brukt, og du har ikke mulighet til å utsette betalingen som ved sedvanlige kredittkort.

I tillegg forsvinner en rekke av kortets forsikringer, og valutapåslaget økes fra 1,75 til 2,5 prosent – det høyeste valutapåslaget på det norske markedet etter det forbrukerportalen Dinero.no registrerer. Samtidig vil det nye kortet SAS American Express Elite gi mulighet for å tjene to Companion Tickets i stedet for én i løpet av ett år.

Dette er endringene

Dinero.no har snakket med Country Manager for American Express Nordics, Fredrik Sauter for å komme til bunns i hva som er annerledes med de nye kortene.

Hva vil endringen bety for eksisterende kunder?

– Kunder som har SAS EuroBonus-kort fra DNB vil bli automatisk overført og motta nytt kort fra American Express innen årsskiftet, mens kunder med øvrige AmEx-kort (Centurion) vil få ytterligere informasjon neste år.

Hva er årsaken til at DNB ikke lenger skal distribuere kortene i Norge?

– American Express vokser i Norden og Norge er et prioritert marked. Samarbeidet med DNB som distribusjonspartner har fungert godt i lang tid, men American Express ønsker nå å ta over distribusjonen av egne kort slik de også gjør i øvrige land i Europa.

Hvilke kort spesifikt blir påvirket?

– Alle som i dag er kunder vil automatisk bli overført til de nye kortene. De som har Classic i dag vil få det nye Classic. De som har Premium eller Platinum vil bli overført til det nye Premium. I tillegg innføres det nye kortet Elite. Øvrige AmEx-kort (Centurion) vil få ytterligere informasjon neste år.

I faktaboksen kan du se mer spesifikke endringer i kortene.

SAS American Express

Fakta om de nye kortene

Se lenger ned i artikkelen for endringer i forsikringer. Det vil være følgende fordeler og gebyrer på de ulike kortene: Det vil gis 10 ekstrapoeng per 100 kroner i omsetning. Kjøp på sas.no vil gi 30 ekstrapoeng per 100 kroner. Companion Ticket oppnås ved 100 000 kroner i omsetning. Denne vil være gyldig på SAS i Europa Kjøp på sas.no vil gi 30 ekstrapoeng per 100 kroner og andre kjøp gir 15 ekstrapoeng per 100 kroner.

Companion Ticket oppnås ved 150 000 kroner i omsetning. Denne vil være gyldig innenfor hele Star Alliance-flåten, på samme måte som en Companion Ticket på Platinum-kortet i dag Det vil gis 20 ekstrapoeng per 100 kroner. Kjøp på sas.no vil gi 30 ekstrapoeng per 100 kroner. Companion Ticket oppnås ved 150 000 og 300 000 kroner i omsetning. Disse vil være gyldige innenfor hele Star Alliance. Det gis 20 000 statuspoeng per år. På samme måte som med SAS Mastercard Premium vil disse poengene kun telle mot status På Elitekortet vil du kunne få inntil tre ekstrakort gratis, og ytterligere et kort for 540 kroner per år Det betyr at hele fakturaen må betales ved forfall. Det vil derfor heller ikke være noen definert kredittgrense, men en grense som baseres på brukshistorikk.

SAS American Express

Hva er statuspoeng?

– Statuspoeng er EuroBonus-poeng som kan løfte et EuroBonus-medlem til ytterligere et høyere nivå på SAS sin skala. Hvis et medlem for eksempel har tjent seg opp 25 000 poeng selv så kan vedkommende nå gullstatus ved å ha et SAS American Express Elite-kort i tillegg da det inngår 20 000 poeng i kortet.

Hvor mange nordmenn bruker disse kortene per i dag?

– AmEx går ikke ut med tall på dette. De har mange fornøyde kunder og ser frem i mot å tilby nye kort til både eksisterende og nye kunder i Norge.

Hvilke inntektskrav stilles for å få innvilget de ulike kortene?

– AmEx går ikke ut med kriteriene som gjelder for å søke om kort, men opplyser om at en person med normal, fast inntekt og stabil økonomi har alle muligheter til å få innvilget søknad om kort.

Hva menes det med at «Companion Ticket oppnås ved 150 000 og 300 000 kroner i omsetning»? Kan man få flere enn én i løpet av ett år?

– For SAS American Express Elite-kortet så kan man tjene opp til to Companion Tickets i løpet av et kalenderår. Det første utløses ved 150 000 kroners omsetning på kortet og den andre på 300 000 kroner. Omsetningen må skje i løpet av samme kalenderår, men de som får eller søker om kort på slutten av året i år får tilgoderegnet omsetning fra slutten av året i år i neste års opptjening (poengene du tjener i år kan overføres til neste år journ. anm.).

AmEx-forsikringene endres

Når AmEx tar over distribusjonen fra DNB forsvinner en mengde av de hittil inkluderte forsikringene. Nedenfor tar vi for oss de spesifikke forsikringsendringene.

SAS EuroBonus Classic AmEx
Alle forsikringer forsvinner, deriblant reiseforsikring med egenandelsforsikring for leiebil, internettforsikring og kjøpsforsikring.

SAS EuroBonus Premium AmEx
Kun reiseforsikring med egenandelsforsikring for leiebil er inkludert. Internett- og kjøpsforsikring forsvinner.

SAS EuroBonus Elite AmEx

Kun en utvidet reiseforsikring med egenandelsforsikring for leiebil er inkludert. Internett-, pris- og kjøpsforsikring forsvinner.

Hva er årsaken til at disse forsikringene forsvinner/endres?

– AmEx spisser sine produkter gjennom blant annet å tilby en ytterligere forbedring på fordeler som å tjene opp poeng og oppnå Companion Tickets. Prisene er også forandret slik at kunder nå helt uten kostnad kan tjene opp en Companion Ticket på et Classic-kort og i tillegg tjene ekstra EuroBonus-poeng. Premium-produktet inneholder nå en svært god kombinasjon av reiseforsikring, økt rekkevidde på Companion Ticket og ekstrakort som kan bidra til raskere poengopptjening.

Øvrige American Express-kort endres til neste år

Det er ikke kun SAS EuroBonus-porteføljen til American Express som møter endringer som følger av utløpt lisens. Også kortene Green, Gold og Platinum Card blir overtatt av AmEx selv, men ikke før til neste år.

– Vi har så langt kun kommunisert hva som skjer med SAS AmEx-kortene. DNB kommer til å gå ut med informasjon i begynnelsen av neste år. Vi tar over kortene på samme måte, men ber om å få komme tilbake til dette i starten av neste år. Vi kommer til å satse stort i Norge og sørge for at vi har de gjeveste kortene, sier Sauter til Dinero.no.

Kilde: Pressemelding Dinero.no

%d bloggere liker dette: