Flyplass Flyselskap

Avinor nei til utvidelse på Trondheim lufthavn Værnes

Avinor nei

Avinor vil ikke utvide Trondheim lufthavn slik politikerne i Stjørdal har gått inn for.

Avinor mener planene blir for kostnadskrevende, skriver Adresseavisen.

Det har lenge vært diskutert om Avinor skal få fylle igjen hele eller deler av et elveleie vest for Værnes for å utvide flyplassen. Formannskapet i Stjørdal vedtok i august det utbyggingsalternativet som ville føre til minst inngrep. Nå sier imidlertid Avinor at dette ikke gir noen god løsning for dem.

– Det fremstår som urealistisk med tanke på å drive en kostnadseffektiv og attraktiv lufthavn, sier luftfartsdirektør Marit Helene Stigen.

Avinor vil nå se på andre muligheter for å utvide flyplassen og vil forsøke å gjenoppta dialog med Forsvaret som eier områder øst for flyplassen.