Flyselskap

Nesten 3 millioner passasjerer hos SAS i september

3 millioner passasjerer biodrivstoff oljepris joint vision torsdag 9 november Norge på salg Klimagrep Dette er ikke Torsdag 27 juli 2017 markant vekst 8 juni 2017 torsdag 25 mai USA til Beste Pris barnepriser Ukens Now Helgetilbud landingsrettigheter forbedret mars Happy Weekend

SAS fraktet 2,9 millioner passasjerer i september i år, en oppgang på 115.000 passasjerer eller 3,3 prosent fra samme måned i fjor.

Kabinfaktoren, altså hvor godt selskapet klarer å fylle flyene, var opp 1,8 prosent til 78 prosent.

Inklusive chartertrafikken fraktet SAS 2,85 millioner passasjerer i september , og oppnådde en kabinfaktor på 79,1 prosent.

«Etter å ha betjent den høye etterspørselen etter fritidsreiser i løpet av sommerperioden, har vi nå fullt ut justert kapasiteten til mer forretningsrettede ruter», kommenterer flyselskapet tallene som ble lagt fram fredag.

Nesten 3 millioner passasjerer

SAS økte den regulære passasjertrafikken (RPK) med 4,8 prosent i september sammenlignet med samme periode i fjor, mens antall tilbudte setekilometer (ASK) økte med 2,4 prosent.

Veksten fortsetter å være størst i Europa, hvor veksten var nesten 6 prosent. Interkontinentale linjer hadde også en positiv utvikling med en trafikkøkning på litt over 3 prosent, til tross for en kapasitetsnedgang med litt over 1 prosent.

Trafikken på SAS’ innenlandske ruter utviklet seg også positivt, og økte med nesten 4 prosent i løpet av måneden.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer
Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg.
Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre.
Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer.
Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene.
Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden.
Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK).

Kilde: Newsweb

%d bloggere liker dette: