Flyselskap

Norwegian har fått driftstillatelse i Sverige

driftstillatelse AOC

Norwegian har fått en operativ driftstillatelse (AOC) hos Transportstyrelsen i Sverige. Med Norwegian Air Sweden (NSE) vil Norwegian få et enda sterkere fotfeste i EU.

I dag tidlig landet Norwegians aller første svenskregistrerte fly på Stockholm Arlanda flyplass. Flyet kom direkte fra Boeingfabrikken i Seattle og er en splitter ny Boeing 737 MAX 8 med registreringsnummer SE-RTA.

– Vi er glade for å få en svensk AOC på plass. Med et sterkere fotfeste i Skandinavia kan vi få tilgang til flere trafikkrettigheter og lansere nye direkteruter som aldri har blitt flydd før. Arlanda kan bli et stort internasjonalt knutepunkt for flyreiser mellom Asia og Nord-Amerika, men det krever en mer luftfartsvennlig politikk og konkurranse på like vilkår, sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos.

Norwegian vil begynne å søke om trafikkrettigheter, inkludert en søknad til US Department of Transportation (DOT), slik at Norwegian Air Sweden kan fly til USA.

Hva er en AOC eller driftstillatelse ?

Driftstillatelse – Air operator’s certificate (AOC) er en godkjennelse om gis av et lands luftfartsmyndigheter (NAA) til operatøren av et luftfartøy. Det er en tillatelse til å benytte flyet kommersielt. Dette krever at operatøren har personnel, midler og systemer på plass for å sikre de ansatte, publikum og passsasjer. Driftstillatesen skal liste opp flytyper og registrering, bruksområde, bestemte flyplasser eller geografiske områder.

Krav for å få innvilget AOC

Kravene for å få driftstillatelse varierer fra land til land, men er vanligvis definert slik:

  • Tilstrekkelig personnel med den nødvendige erfaring for den type luftfartøyer operatøren bruker.
  • Luftdyktig(e) luftfartøy(er) egnet for den type operasjoner virksomheten driver.
  • Akseptable systemer systemer for opplæring av besetning for drift av luftfartøyet (Operations Manual).
  • Kvalitetskontroll som sikrer at at alle regler blir fulgt.
  • Oppnevning av nøkkelpersonell med ansvar for spesifikke kritiske funksjoner som opplæring, vedlikehold og drift.
  • Ansvarsforsikringer som dekker operatørene ansvar (ved flyulykker) – De må være tilstrekkelige for å dekke eventuelle skader eller dødsfall av passasjerer.
  • Garantier for at operatøren har tilstrekkelige finanser til driften .
  • At operatøren har tilfredsstillende bakketjenester, eller avtaler med andre om slike på alle flyplasser som benyttes.
  • Luftdyktighetsbevist skal utstedes til en juridisk person bosatt i landet eller regionen som søknaden gjelder.