Bonus Program Flyselskap

Nettavisen: Skatt på personalrabatt og bonuspoeng blir lagt om

personalrabatt og bonuspoeng

I følge Nettavisen blir det endringer i skatt og innberetning av personalrabatter og flybonus.

I følge Nettavisen jobbes det ihærdig Finansdepartementet med løsninger om å fjerne store deler av skatten på bonuspoeng – og  peronalrabatter.

Flybonuspoeng har vært mest omtalt, men rabatter på varer og tjenester kjøpt i egen bedrift er også påvirket.

Den 1. januar 2019 ble det innført endringer for skattefrie personalrabatter og innrapportering av bonuspoeng opptjent i arbeidsforhold. Finansminister Siv Jensen (Frp) måtte i Stortinget svare på mange spørsmål om skatt på naturalytelser som årskort og fribilletter. Rydd opp i kaoset, krever Ap.

Kan Frps leder og finansminister begrunne rimeligheten i denne prioriteringen? Og kan hun rydde opp i en uklarhet som ikke ble mindre kaotisk da vi hørte lederen av finanskomiteen si på radioen i dag at dette  ble helt feil? Er politikken feil? Skal kaoset løses eller skal det fortsette.

Jonas Gahr Støre.

 

Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter settes til 7 000 kroner

Fra 1. januar 2019 pålegges arbeidsgivere å innberette skatt av personalrabatter og rabatter som en medarbeider får fra andre virksomheter.

Personalrabatt

En personalrabatt er en rabatt som medarbeidere får på kjøp av varer/tjenester fra arbeidsgiver, på varer/tjenester som omsettes i egen virksomhet.

Skatteplikt vil inntreffe for rabatter over 50 prosent av omsetningsverdien og/eller totalt årlig rabatt for over kr. 7 000.

Tredjemannsrabatt

Når en ansatt mottar rabatt fra andre enn arbeidsgiveren (tredjeparter) kan det pålegges skatterapportering dersom rabatten gis på grunn av arbeidsforholdet. Skatteplikt inntreffer fra første krone.

Bonus-poeng

Bonuspoeng som for eksempel flybonus eller bonuser på hoteller er skattepliktige og fra 1. januar pålegges arbeidsgiver å innberette skatt. Her vil det være skatteplikt fra første krone.

De nye reglene for skatt på naturalytelser vil medføre endringer i rutiner og systemer for arbeidsgivere, og vil ha store konsekvenser i handelen. Virke har mottatt mange spørsmål om saken, og vi tilbyr kurs for arbeidsgivere i hvordan man best kan etterleve de nye reglene. I tillegg til regelendringene kommer det et omfattende rapporteringsansvar for arbeidsgivere med hensyn til tredjepartsytelser ansatte mottar, som for eksempel bruk av flybonuspoeng og andre poeng, rabatter, gaver og deltakelse på kundepleiearrangementer.

 

Ingen konklusjon om personalrabatt og bonuspoeng

Finansdepartementet skal ikke ha konkludert nøyaktig hvordan skattereglene skal endres. Et av alternativene skal være å øke innslagspunktet for skatten, noe som vil gjøre at færre blir berørt.

Selv om det er uaktuelt å reversere hele skatten, skal finansministeren ønske å endre store deler av den.


Også aktuelle saker: