Credit cards Tips

Eldre dårligst på research – taper tusenvis

Eldre dårligst på research

Det finnes over 6 millioner kredittkort i Norge. Mange er i en situasjon der kredittkort eller forbrukslån i perioder er helt nødvendig for å få dekket viktige utgifter. En fersk undersøkelse viser at spesielt voksne i alderen 40+ kunne spart tusenvis om de hadde gjort litt mer research før de valgte bank, fremfor å gå direkte til sin hovedbank.

Generelt reforhandler folk gjelden sin altfor sjelden, og nordmenn mellom 40 og 60 år er verstinger når det kommer til prisbevissthet knyttet til kredittkort og forbrukslån. Ifølge Finanstilsynet er nordmenn mellom 40 og 60 år også den aldersgruppen med størst andel kredittkort- og forbrukslånsgjeld i Norge.

Det finnes få gode kilder på rentenivå og utviklingen i forbrukslånsmarkedet, og jeg forstår godt at det er vanskelig å orientere seg i jungelen av både seriøse og useriøse forbrukslån-tilbydere. Det går dessverre utelukkende utover forbrukeren, og kanskje spesielt de som er mindre vant til å bruke digitale tjenester aktivt i sin hverdag. –  Ådne Skjelstad, administrerende direktør i Lendo.

Lendo er Norges største sammenligningstjeneste for forbrukslån, og lanserte nylig en oversikt over renteutviklingen, renteforskjellene og hva folk låner penger til. Se Lendos lånebarometer .

– Kunne spart tusenvis

I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Lendo, kommer det frem at forbrukere i aldersgruppen mellom 20 og 40 år er dobbelt så flinke til å sammenligne priser og vilkår enn det de mellom 40 og 60 er.

Tallene viser at de yngre er de beste til å sammenligne lånetilbud, men det er de eldre som har mest å hente på å gjøre mer research,  i forkant av å signere tilbud fra banken. – Våre tall viser at for en kunde i 40-årene skiller det hele åtte prosentpoeng fra høyeste til laveste rente. For et lån på 150 000 over 5 år, så betyr det over 30 000 kroner i sparte renteutgifter hvis man velger den rimeligste istedenfor den dyreste banken, sier Skjelstad.

Halvparten  går direkte til banken

De eldste forbrukerne kontakter som regel sin hovedbank når de skal skaffe seg kredittkort eller forbrukslån. Undersøkelsen viser at 36 prosent av de mellom 40-49 år, og 48 prosent av de mellom 50-59 år ville henvendt seg rett til hovedbanken sin om de trenger forbruksfinansiering – uten å sjekke alternativer.

– Dette betyr at bankene i dag tjener godt på at en stor kundegruppe med behov for kredittkort eller forbrukslån, ikke innhenter tilbud fra flere aktører. Kundegruppen mellom 40 og 60 år har potensielt mye å spare på å gjøre en liten innsats, sier Skjelstad.